Dekubity

02.08.2017 01:04
 

Dekubity nebo-li proleženiny jsou problémem téměř 20 % všech pacientů s různými diagnozami. 

Pokud patříte mezi skupinu fibromyalgiků, která převážně leží či sedí měly by jste udělat vše proto, aby nedošlo u vás k poškození kůže.
 
Rizika pro vznik dekubitů:
 • úbytek svalové tkáně - tvoří přirozenou ochranu nad kostěnými výběžky, 
 • podvýživa i nadváha, 
 • zhoršená cirkulace - paralýza zhoršuje krevní průtok a vede k otokům, 
 • cukrovka či vysoký krevní tlak také zhoršují cirkulaci, 
 • kouření výrazně zhoršuje cirkulaci, 
 • celkově špatný zdravotní stav, 
 • vlhkost, 
 • suchá praskající kůže jako brána pro infekci, 
 • stáří - zhoršuje celkovou kvalitu kůže, 
 • předchozí kožní porušení - jizvy jsou náchylnější k poškození, 
 • spasticita - zvyšuje tření o podložku, 
 • extrémní horko nebo chlad, 
 • deprese, č
 • časté pití alkoholu.