Téměř 50% fibromyalgiků trpí neuropatií tenkých vláken

10.03.2013 12:39

Projevuje se bolestí či poruchou čití (parestezie) na dolních končetinách („burning feet“ syndrom) postižením algické a termické citlivosti, zatímco dotyk a propriocepce (smysl, který nás informuje o poloze těla) mohou zůstat nepostižené.

Výbavné mohou zůstat myotatické reflexy a normální může být i EMG nález odrážející funkci silně myelinizovaných rychle vedoucích vláken. Dysfunkci tenkých somatických vláken (A-delta a C) je možno ověřit testováním prahu termické citlivosti (esteziometr), jejich postižení a zvláště ztrátu i imunohistochemickým znázorněním a kvantifikací volných axonových terminál v epidermis a subepidermis.

Velmi často bývají současně postižena i tenká autonomní vlákna, jejichž postižení lze testovat řadou farmakologických, elektrofyziologických a klinických testů.

Z diagnostických testů se uplatňují zejména kvantitativní testování senzitivity (QST), kožní biopsie a autonomní testy.

 

www.painneck.com/blog/fibromyalgia-patients-small-fiber-polyneuropathy/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23748113

chronicfatigue.about.com/b/2013/08/16/is-fibromyalgia-misdiagnosed-neuropathy.htm?nl=1