Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění.

Multi-Aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku

omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

V současné době jí mají dle Ministerstva ČR léčit revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty což vyplývá z povahy onemocnění. Ovšem v praxi se tak neděje. Nejlepší zkušenosti mají pacienti s léčbou v Centrech bolesti a na Neurologických odděleních.

 

 

 

Nefarmakologická terapie a rehabilitace vykazuje u fibromyalgiků v některých aspektech určité odlišnosti od standardních postupů a nerespektování těchto rozdílů mívá paradoxní efekt.

 

 

Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně. Co však je možné ovlivnit z hlediska rehabilitační medicíny a fyziatrie, je korekce držení těla, léčba zdrojů chronické bolesti a snažit se udržet odpovídající cirkulaci zejména v oblasti vertebrální tepny.

Spolu s odborníky na ergonomii a hygienu práce by bylo účelné posoudit pracovní místo a režim a navrhnout úpravu. Vztahy v rodině, které mohou být velmi stresující, lze velmi výrazně ovlivnit pohovorem s životním partnerem.

Dieta a pitný režim, která mohou mít vliv na přetrvání FM, jsou rovněž vhodným místem zásahu.

Každoroční rehabilitační pobyt např. v RÚ KLADRUBY by měl být imperativem – spolu s další rehabilitační léčbou ambulantního typu.

Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 

Při volbě terapie je nutné brát v úvahu individuální symptomatiku nemocného, jeho psychické rozpoložení a schopnost spolupráce při léčbě (Kolář, 2009).

 

Dlouholetý výzkum a praxe prokázal, že kombinace vodoléčby, uhličité terapie, magnetoterapie a manuálních výkonů cílených na zlepšení perfúze a oxygenace v oblastech CNS, zásobovaných vertebrální tepnou a jejími větvemi přispívá k dlouhodobému zlepšení zdravotního stavu pacientů s FM syndromem.
Tento fyziatricko-balneologický postup léčby vám můžete absolvovat nejen v lázních, ale i v průměrně zařízených rehabilitačních pracovištích.

 

Psychická pohoda + relaxace + léčba biofeedbackem

(učí ovládat svalové napětí, odstraňuje úzkost, pocity raního ztuhnutí)

je dle nejnovějších světových výzkumů velmi významná při léčbě FM.

 

Léčba FM:

  • dle National Fibromyalgia Association

fmaware.org/site/PageServerf195.html?pagename=fibromyalgia_treated

  • dle Deutsche Revma Liga

Broschure_Fibromyalgie-Experten_empfehlen.pdf (46,5 kB)

  • TOP TEN v léčbě FM

Fibromyalgie-Patienten_empfehlen.pdf (39,6 kB)

 

85% fibromyalgiků hlásí pozitivní účinek léčivé marihuany 

www.fibrotoday.com/5-prescription-drugs-replaced-marijuana/

Využití konopí k léčbě spolek-kopac.cz/cz/9/vyuziti-konopi-k-lecbe
 

V roce 2007 EULAR (European League Against Rheumatism)

vydal tři doporučení pro léčbu Fibromyalgického syndromu:

1. Obecná doporučení

Celkové zhodnocení bolestí a funkce a psychosociálního kontextu. Optimální léčba vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup a měla by obsahovat farmakologické i nefarmakologické postupy zaměřené na všechny projevy onemocnění (intenzitu bolesti, deprese, únavu...).

2. Doporučení pro nefarmakologickou péči

Vodoléčebné procedury v teplé vodě včetně léčebné tělesné výchovy. Pro některé pacienty může být efektivní individuální cvičební program. Pro určité pacienty může být efektivní kognitivně behaviorální terapie. Základem by měla být relaxace, rehabilitace, fyzioterapie, psychologická péče a ostatní.

3. Doporučení pro farmakologickou péči

Tramadol pro ovlivnění bolesti.

Antidepresiva (amitriptylin, fluoxetin, duloxetin, moklobemid, pirlindol) snižují bolest a zlepšují funkci.
Antiepileptika (topisteron, pramipexol, pregabalin) vedou k redukci bolesti.

 

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

041-004k_S3_Fibromyalgiesyndrom_2012-04.pdf (55,9 kB) 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

Články:

Doporučený postup pro farmakologickou léčbu neuropatické bolesti

02.10.2010 19:38
phpoLec3l.doc (99 kB)

Savella

17.10.2010 15:07
FDA schválil milnacipran pro pacienty trpící fibromyalgií Medical Tribune 6/2009 Milnacipran je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, který vyvinula společnost Pierre Fabre Laboratories. Na základě farmakologického profilu a výsledků dosud provedených...

Cymbalta schválena pro terapii fibromyalgie

17.10.2010 16:01
Medical Tribune 21/2008 Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) schválil duloxetin HCl v kapslích s prodlouženým uvolňováním (s obchodním názvem Cymbalta) pro terapii fibromyalgie u dospělých pacientů. Dosud byl pro toto bolestivé onemocnění schválen pouze...

Rozhovor s MUDr. Janem Lejčkem, místopředsedou Společnosti pro studium a léčbu bolesti a vedoucím lékařem Centra pro léčbu bolesti Anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň.

17.10.2010 16:10
Algeziologové jako praktici pro léčbu bolesti Medical Tribune 9/2010 Zdroj: Medical Tribune Autor: Tomáš Novotný Podle evropských průzkumů se zdá, že chronickou bolestí trpí až pětina populace. U některých pacientů jde již o chronickou bolest jako nemoc "sui generis". Přesto se např. podle nízké...

Důležité upozornění vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi

18.10.2010 21:32
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, ale zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.   Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý...
Záznamy: 25 - 29 ze 29
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Dry needling – léčba suchou jehlou www.suchajehla.cz/
 
Detect language » Hungarian
 

Canisterapie - doplňková léčba FM

 

Brain jogging - Program trénování paměti

Hry online: clovekonline.cz/na-lovu-berusek/

 

 

Vyšetření:

Funkční vyšetření

11.04.2011 14:05
BOLESTI PŘI FUNKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU DLE KONCEPTU DR. BRÜGGERA Tento švýcarský neurolog zkoumal nemoci pohybového aparátu a vyvinul na základě vlastních pozorování diagnostický a terapeutický koncept. Při klinických pozorováních zjistil degenerativní změny lidského těla bez...

Klinické vyšetření

05.02.2011 14:30
Co je obsahem klinického vyšetření: Zjištění subjektivních obtíží a jejich souvislosti s předchozími onemocněními, atd.. Vyšetření podle potíží pacienta. Případný léčebný zákrok. Doporučení případných doplňkových vyšetření. Posouzení dalšího diagnostického a...
1 | 2 >>
V jiných zemích je běžné, a mělo by to platit i u nás, že pokud se lékař neřídí výsledky tzv. „evidence-based-medicine“, měl by čelit postihu ze strany nejen místního odborného vedení, ale i odborných organizací v jeho oboru specializace či České lékařské komory. 

cs.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Léčba fibromyalgie hyperbarickou kyslíkovou terapií
Chronické bolesti zad léčí pacientům s vyhřezlou ploténkou ozónem.