Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění.

Multi-Aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku

omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

V současné době jí mají dle Ministerstva ČR léčit revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty což vyplývá z povahy onemocnění. Ovšem v praxi se tak neděje. Nejlepší zkušenosti mají pacienti s léčbou v Centrech bolesti a na Neurologických odděleních.

 

 

 

Nefarmakologická terapie a rehabilitace vykazuje u fibromyalgiků v některých aspektech určité odlišnosti od standardních postupů a nerespektování těchto rozdílů mívá paradoxní efekt.

 

 

Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně. Co však je možné ovlivnit z hlediska rehabilitační medicíny a fyziatrie, je korekce držení těla, léčba zdrojů chronické bolesti a snažit se udržet odpovídající cirkulaci zejména v oblasti vertebrální tepny.

Spolu s odborníky na ergonomii a hygienu práce by bylo účelné posoudit pracovní místo a režim a navrhnout úpravu. Vztahy v rodině, které mohou být velmi stresující, lze velmi výrazně ovlivnit pohovorem s životním partnerem.

Dieta a pitný režim, která mohou mít vliv na přetrvání FM, jsou rovněž vhodným místem zásahu.

Každoroční rehabilitační pobyt např. v RÚ KLADRUBY by měl být imperativem – spolu s další rehabilitační léčbou ambulantního typu.

Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 

Při volbě terapie je nutné brát v úvahu individuální symptomatiku nemocného, jeho psychické rozpoložení a schopnost spolupráce při léčbě (Kolář, 2009).

 

Dlouholetý výzkum a praxe prokázal, že kombinace vodoléčby, uhličité terapie, magnetoterapie a manuálních výkonů cílených na zlepšení perfúze a oxygenace v oblastech CNS, zásobovaných vertebrální tepnou a jejími větvemi přispívá k dlouhodobému zlepšení zdravotního stavu pacientů s FM syndromem.
Tento fyziatricko-balneologický postup léčby vám můžete absolvovat nejen v lázních, ale i v průměrně zařízených rehabilitačních pracovištích.

 

Psychická pohoda + relaxace + léčba biofeedbackem

(učí ovládat svalové napětí, odstraňuje úzkost, pocity raního ztuhnutí)

je dle nejnovějších světových výzkumů velmi významná při léčbě FM.

 

Léčba FM:

  • dle National Fibromyalgia Association

fmaware.org/site/PageServerf195.html?pagename=fibromyalgia_treated

  • dle Deutsche Revma Liga

Broschure_Fibromyalgie-Experten_empfehlen.pdf (46,5 kB)

  • TOP TEN v léčbě FM

Fibromyalgie-Patienten_empfehlen.pdf (39,6 kB)

 

85% fibromyalgiků hlásí pozitivní účinek léčivé marihuany 

www.fibrotoday.com/5-prescription-drugs-replaced-marijuana/

Využití konopí k léčbě spolek-kopac.cz/cz/9/vyuziti-konopi-k-lecbe
 

V roce 2007 EULAR (European League Against Rheumatism)

vydal tři doporučení pro léčbu Fibromyalgického syndromu:

1. Obecná doporučení

Celkové zhodnocení bolestí a funkce a psychosociálního kontextu. Optimální léčba vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup a měla by obsahovat farmakologické i nefarmakologické postupy zaměřené na všechny projevy onemocnění (intenzitu bolesti, deprese, únavu...).

2. Doporučení pro nefarmakologickou péči

Vodoléčebné procedury v teplé vodě včetně léčebné tělesné výchovy. Pro některé pacienty může být efektivní individuální cvičební program. Pro určité pacienty může být efektivní kognitivně behaviorální terapie. Základem by měla být relaxace, rehabilitace, fyzioterapie, psychologická péče a ostatní.

3. Doporučení pro farmakologickou péči

Tramadol pro ovlivnění bolesti.

Antidepresiva (amitriptylin, fluoxetin, duloxetin, moklobemid, pirlindol) snižují bolest a zlepšují funkci.
Antiepileptika (topisteron, pramipexol, pregabalin) vedou k redukci bolesti.

 

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

041-004k_S3_Fibromyalgiesyndrom_2012-04.pdf (55,9 kB) 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

Články:

Nové kanadské Pokyny pro léčbu fibromyalgie

08.05.2013 15:06
Lékaři z McGill University Health Centre (MUHC) a na University of Calgary zveřejnil přehledný článek v CMAJ (Canadian Medical Association Journal), kde radí rodinným lékařům jak mají diagnostikovat a léčit fibromyalgii. V Kanadě v současnosti má FM 1 000 000 lidí, ne všichni mohou požádat o pomoc...

Alkohol u fibromyalgie

02.05.2013 21:33
Podle výzkumu veřejného časopisu Bio Med Central, který se zabývá léčbou artritidy se zjistilo, že konzumenti alkoholu v malém až středním množství jsou méně náchylní k onemocnění fibromyalgií, než lidé, kteří alkohol neužívají vůbec. Naopak přílišná konzumace alkoholu může mít opačný...

Ketamin

03.03.2013 11:20
NMDA (N-methyl-D-aspartát): Dvojitě zaslepené studie ukazují, že jediná infuze antagonistou NMDA anestetika, ketaminu, může často snížit fibromyalgické bolesti na několik hodin nebo i dnů. Bohužel, léčba ketaminem vyžaduje velmi pečlivé monitorování kvůli možným srdečním a psychiatrickým nežádoucím...

Fibromyalgici mají nutriční nedostatky

09.02.2013 11:19
Doporučuje se užívat tyto doplňky: Omega-3 mastné kyseliny, jako je rybí olej, 1 - 2 kapsle nebo 1 - 2 lžíce oleje denně, pomáhají snižovat zánět a zlepšují imunitu. Sbejte zvýšené opatrnosti pokud užíváte léky na ředění krve, jako je aspirin či warfarinem (Coumadin). Multivitaminy obsahující...

Jaké jsou možnosti léčby pro fibromyalgie?

12.11.2012 11:09
Edukace pacientů je důležitým prvním krokem se seznámením s onemocněním, pomocí mu s vyrovnáním se s různých příznaků a úpravou jeho životního sytlu. www.medicinepg.com/cs/2479.html  

FIBROMYALGIE 2009 – KDE, JAK A PROČ MŮŽE POMOCI FYZIKÁLNÍ LÉČBA

13.09.2012 21:51
Článek pojednává o novinkách v chápání fibromyalgie, jako onemocnění neurologického charakteru, na podkladě chronické anebo intermitentní ischémie zejména ve vertebrobazilárním povodí s následnou poruchou jak kmenové, tak míšní regulace bolesti, vysvětlující i rozvoj ostatních nespecifických...
Záznamy: 7 - 12 ze 29
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dry needling – léčba suchou jehlou www.suchajehla.cz/
 
Detect language » Hungarian
 

Canisterapie - doplňková léčba FM

 

Brain jogging - Program trénování paměti

Hry online: clovekonline.cz/na-lovu-berusek/

 

 

Vyšetření:

Funkční vyšetření

11.04.2011 14:05
BOLESTI PŘI FUNKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU DLE KONCEPTU DR. BRÜGGERA Tento švýcarský neurolog zkoumal nemoci pohybového aparátu a vyvinul na základě vlastních pozorování diagnostický a terapeutický koncept. Při klinických pozorováních zjistil degenerativní změny lidského těla bez...

Klinické vyšetření

05.02.2011 14:30
Co je obsahem klinického vyšetření: Zjištění subjektivních obtíží a jejich souvislosti s předchozími onemocněními, atd.. Vyšetření podle potíží pacienta. Případný léčebný zákrok. Doporučení případných doplňkových vyšetření. Posouzení dalšího diagnostického a...
1 | 2 >>
V jiných zemích je běžné, a mělo by to platit i u nás, že pokud se lékař neřídí výsledky tzv. „evidence-based-medicine“, měl by čelit postihu ze strany nejen místního odborného vedení, ale i odborných organizací v jeho oboru specializace či České lékařské komory. 

cs.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Léčba fibromyalgie hyperbarickou kyslíkovou terapií
Chronické bolesti zad léčí pacientům s vyhřezlou ploténkou ozónem.