Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění.

Multi-Aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku

omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

V současné době jí mají dle Ministerstva ČR léčit revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty což vyplývá z povahy onemocnění. Ovšem v praxi se tak neděje. Nejlepší zkušenosti mají pacienti s léčbou v Centrech bolesti a na Neurologických odděleních.

 

 

 

Nefarmakologická terapie a rehabilitace vykazuje u fibromyalgiků v některých aspektech určité odlišnosti od standardních postupů a nerespektování těchto rozdílů mívá paradoxní efekt.

 

 

Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně. Co však je možné ovlivnit z hlediska rehabilitační medicíny a fyziatrie, je korekce držení těla, léčba zdrojů chronické bolesti a snažit se udržet odpovídající cirkulaci zejména v oblasti vertebrální tepny.

Spolu s odborníky na ergonomii a hygienu práce by bylo účelné posoudit pracovní místo a režim a navrhnout úpravu. Vztahy v rodině, které mohou být velmi stresující, lze velmi výrazně ovlivnit pohovorem s životním partnerem.

Dieta a pitný režim, která mohou mít vliv na přetrvání FM, jsou rovněž vhodným místem zásahu.

Každoroční rehabilitační pobyt např. v RÚ KLADRUBY by měl být imperativem – spolu s další rehabilitační léčbou ambulantního typu.

Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 

Při volbě terapie je nutné brát v úvahu individuální symptomatiku nemocného, jeho psychické rozpoložení a schopnost spolupráce při léčbě (Kolář, 2009).

 

Dlouholetý výzkum a praxe prokázal, že kombinace vodoléčby, uhličité terapie, magnetoterapie a manuálních výkonů cílených na zlepšení perfúze a oxygenace v oblastech CNS, zásobovaných vertebrální tepnou a jejími větvemi přispívá k dlouhodobému zlepšení zdravotního stavu pacientů s FM syndromem.
Tento fyziatricko-balneologický postup léčby vám můžete absolvovat nejen v lázních, ale i v průměrně zařízených rehabilitačních pracovištích.

 

Psychická pohoda + relaxace + léčba biofeedbackem

(učí ovládat svalové napětí, odstraňuje úzkost, pocity raního ztuhnutí)

je dle nejnovějších světových výzkumů velmi významná při léčbě FM.

 

Léčba FM:

  • dle National Fibromyalgia Association

fmaware.org/site/PageServerf195.html?pagename=fibromyalgia_treated

  • dle Deutsche Revma Liga

Broschure_Fibromyalgie-Experten_empfehlen.pdf (46,5 kB)

  • TOP TEN v léčbě FM

Fibromyalgie-Patienten_empfehlen.pdf (39,6 kB)

 

85% fibromyalgiků hlásí pozitivní účinek léčivé marihuany 

www.fibrotoday.com/5-prescription-drugs-replaced-marijuana/

Využití konopí k léčbě spolek-kopac.cz/cz/9/vyuziti-konopi-k-lecbe
 

V roce 2007 EULAR (European League Against Rheumatism)

vydal tři doporučení pro léčbu Fibromyalgického syndromu:

1. Obecná doporučení

Celkové zhodnocení bolestí a funkce a psychosociálního kontextu. Optimální léčba vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup a měla by obsahovat farmakologické i nefarmakologické postupy zaměřené na všechny projevy onemocnění (intenzitu bolesti, deprese, únavu...).

2. Doporučení pro nefarmakologickou péči

Vodoléčebné procedury v teplé vodě včetně léčebné tělesné výchovy. Pro některé pacienty může být efektivní individuální cvičební program. Pro určité pacienty může být efektivní kognitivně behaviorální terapie. Základem by měla být relaxace, rehabilitace, fyzioterapie, psychologická péče a ostatní.

3. Doporučení pro farmakologickou péči

Tramadol pro ovlivnění bolesti.

Antidepresiva (amitriptylin, fluoxetin, duloxetin, moklobemid, pirlindol) snižují bolest a zlepšují funkci.
Antiepileptika (topisteron, pramipexol, pregabalin) vedou k redukci bolesti.

 

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

041-004k_S3_Fibromyalgiesyndrom_2012-04.pdf (55,9 kB) 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

Články:

Akupunktura

01.03.2016 04:31
  10-15% populace nereaguje na léčbu akupunkturou, pravděpodobně v důsledku nízké hladiny cholecystokininu v těle.   Mezi běžně užívané formy stimulace akupunkturních bodů AB patří mimo jiné: • moxování = prohřívání teplem ze spalovaných léčivých bylin, nejčastěji pelyňku •...

Po léčbě Transkraniální stimulací - stejnosměrný proud (tDCS) se snížila bolest u FM

01.12.2014 14:46
Výsledky prokazují, že GABA (Kyselina ?-aminomáselna je hlavní inhibiční mediátor v centrálním nervovém systému) , Glx (glutamát a glutamin) a NAA ( N-acetylaspartát) hrají důležitou roli v patofyziologii FM a její modulaci tDCS....

10 věcí, které je dobré mít po ruce

03.11.2014 18:17
  Procházíme si tím všichni: Přese všechny léky, přípravky, stres snižující techniky a životní změny, některé symptomy pořád ovlivňují Váš život. V těchto chvílích můžou i malé věci znamenat hodně. Budete-li mít určité věci pořád u sebe, může Vám to pomoci lépe zvládnout symptomy FM a...

Marihuana – nejúčinější léčebný prostředek pro fibromyalgiky v provnání s cymbaltou, lyricou a savellou

01.05.2014 15:56
Medicínská marihuana byla shledána jako nejůčinější lék užívaný k léčbě fibromyalgie v porovnání s 3 dalšími často předepisovanými léky na tuto chorobu. Vychází to z průzkumu, kterého se účastnilo kolem 1300 pacientů s fibromyalgií (96% ženy). Americká agentura FDA...

rTMS – alternativní mozkové cíle

04.02.2014 18:51
Neuromodulace se staly v posledních desetiletích alternativní léčebnou možností tam, kde selhaly standardní metody. rTMS – alternativní mozkové cíle Dorzolaterální prefrontální kortex (DLPFC) je nově identifikované místo v mozku, při jehož stimulaci by mohlo dojít k analgetickému...

Léčba Intravenózním (IV) lidokainem

01.11.2013 19:46
  "Fibromyalgie je opravdu vysilující onemocnění, které může mít vážný dopad na kvalitu života,"   řekl Billy K. Huh, MD, Ph.D., profesor a lékařský ředitel odboru medicíny bolesti na The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, a profesor katedry anesteziologie na...
Záznamy: 1 - 6 ze 29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dry needling – léčba suchou jehlou www.suchajehla.cz/
 
Detect language » Hungarian
 

Canisterapie - doplňková léčba FM

 

Brain jogging - Program trénování paměti

Hry online: clovekonline.cz/na-lovu-berusek/

 

 

Vyšetření:

EMG - měření elektrické aktivity svalu a nervu

24.10.2010 22:50
Elektromyografie Vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah...
<< 1 | 2
V jiných zemích je běžné, a mělo by to platit i u nás, že pokud se lékař neřídí výsledky tzv. „evidence-based-medicine“, měl by čelit postihu ze strany nejen místního odborného vedení, ale i odborných organizací v jeho oboru specializace či České lékařské komory. 

cs.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Léčba fibromyalgie hyperbarickou kyslíkovou terapií
Časová dostupnost péče a čekací lhůty:
Dvanáct rad pro pojištěnce

www.zdravotnipojistenci.cz/article/TZ_dostupnost

Chronické bolesti zad léčí pacientům s vyhřezlou ploténkou ozónem.