80% fibromyalgiků se na stupnici bolesti pohybuje od čísla 7 do čísla 10.

60% si stěžuje na rozbolavělost.

91% pociťuje bolest v oblasti krku, 79% v oblasti boku, 50% udává bolest v jedné nebo v obou chodidlech.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

Chronická bolest je v mozku, ne v mysli.

Pacient s FM má 7 druhů bolestí.

1) Hyperalgezie

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/hyperalgezie

2) Alodynie

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/alodynie

3) Bolestivé Parestézie

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/parestezie

4) Intenzivní bodavá bolest

5) Stěhovavá bolest

6) Pichlavá bolest

7) Stresové podněty - zvuk, světlo, dav aj.

chronicfatigue.about.com/od/whatisfibromyalgia/a/fibromyalgiapain.htm

 

 

Lidé s Fibromyalgickým syndromem mají významně nižší práh bolesti než lidé s chronickou bolestí.

 

Zpravidla trpí Smíšenou bolestí; jenž má nociceptivní a neuropatickou složku.

Jeden lék na všechny druhy najednou ovšem neučinkuje, je proto na pacientovi, aby je dokázal od sebe rozeznat.

 

Bolest je u FM původcem fibromlhy

- potíže s kognitivními funkcemi.

www.medscape.com/viewarticle/758102

 

Pokud bolest přetrvává 3 - 6 měsíců jedná se o Chronickou bolest.

Chronická bolest znamená pro pacienta zvýšení utrpení,
zhoršení kvality života a omezení funkční kapacity.
Díky trvale zvýšené koncentraci glutamátu s následným influxem kalcia do neuronů má dopad nejen na funkční stav mozku. Pomocí MRI byly nalezena generalizovaná hypodenzita kůry mozkové a její ztenčení, tedy obraz stárnutí.

 

Analýzou bylo stanoveno, že stárnutí mozku se urychluje trojnásobně
www.jneurosci.org/content/27/15/4004.long
 
U fibromyalgických pacientů byly zjištěny abnormální hodnoty mediátorů bolesti, které zesilují aferentní signály a tím i vnímání bolesti, jsou to například substance  P,  nervový růstový faktor, dynorfin A, glutamát nebo oxid dusnatý (Bystroň 2010, Rokyta, 2006).

 

Léčba chronické bolesti patří do rukou algeziologa.

 

DG R521 - Chronická nestišitelná bolest

 

Chronický bolestivý syndrom je považován za samostatné onemocnění se změnou osobnosti.

Takto postižený jedinec nemůže vykonávat kvalitně svou práci ani běžné denní činnosti. Je vyčleněn, nebo se sám vyčlení ze svého sociálního prostředí.

Chronická bolest vyčerpává organizmus, narušuje mechanizmus bolesti, přirozené analgezie, hojení a někdy i strukturu tkání 1., mechanizmy stresu, neurohumorální procesy, imunitu, metabolizmus a homeostázu (Janig,Levine, 2006) 2. Narušuje i celkové afektivní ladění, postoj k sobě a hodnocení sebe, chování a vztahy k blízkým lidem 3.

 1. Např. komplexní regionální bolestivý syndrom. 2. Např. fibromyalgický syndrom. 3. Např. syndrom osobnosti trpící chronickou bolestí.

PhDr. Petr Knotek, CSc. www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

Chronická bolest je spojena s vyšší mírou deprese a úzkosti.

 

U pacientů s depresivní symptomatologií bylo zaznamenáno výrazně vyšší skórování bolesti na vizuální analogové škále, než u fibromyalgických pacientů  bez  depresí. Podíl na tom má snížení prahu bolesti u depresí, ale také tendence depresivních pacientů vnímat bolest více negativně a katastroficky. Tito nemocní bolest často definují jako příšernou a nesnesitelnou. Také vnímání stresových situací je u pacientů  s fibromyalgií  intenzivnější. Proto stresující životní situace  mohou být rizikovým faktorem  vzniku  depresivní  symptomatologie. (Aguglia,  A.,  Salvi,   Maina,   Rossetto, & Aguglia, E., 2011)

 

Jediná metoda, která objektivně prokazuje existenci chronické bolesti, je funkční nukleární magnetická rezonance ukazující vyšší aktivaci kůry v oblasti SII, insuly a zadní části gyrus cingulatus při vyvolávání wind-up (en.wikipedia.org/wiki/Pain_wind-up).

 

Pokud má člověk s vysokým prahem bolesti nějaké onemocnění, jeho diagnostika se prodlužuje.

 

Pro dlouhodobé posuzování průběhu bolestí je vhodné, aby si pacient vedl Kalendář léčby bolesti nebo Deník bolesti.
 

Fibromyalgie představuje horší zdravotní postižení než Chronický bolestivý stav. Vyžaduje vyšší náklady na léčbu.

Fibromyalgický pacient má velkou zdravotní zátěž se současným výskytem více nemocí, sníženou produktvitu.

http://medicalxpress.com/news/2015-05-higher-disease-burden-patients-fibromyalgia.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Existuje vztah mezi zhoršením bolestí a gynekologickou operací. 

Autoimunitní, endokrinní a gynekologické onemocnění se vyskytují častěji u žen s FM, než u žen s chronickou bolestí. 

chronicfatigue.about.com/od/Research/fl/Fibromyalgia-Tied-to-Hysterectomy-Gynecologic-Disease.htm?utm_content=20150918&utm_medium=email&utm_source=exp_nl&utm_campaign=list_chronicfatigue&utm_term=list_chronicfatigue

 

Nalezen nový mechanizmus odpovědný za rozvoj chronické bolesti

www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-hallan-nuevo-mecanismo-responsable-cronificacion-dolor-20121009110221.html

Studie neurálních oscilací u pacientů s FM potvrdila, že thalamokortikální arytmie se podílí na chronické bolesti

fibromyalgianewstoday.com/2016/05/16/fibromyalgia-might-be-caused-by-disturbed-rhythmicity-of-brain-waves/

 

Bolest prsou u FM

Mastalgie - bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie je u FM natolik běžná, že by mohla být potenciálním syndromem fibromyalgie. 
 
 
Hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1, IL-6, IL-8 a TNF nemají žádný příspěvek k svalové bolesti u pacientů FM.
 

 

Psychologické aspekty chronické bolesti - PhDr. Petr Knotek, CSc.

Oddělení klinické psychologie a Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha.

www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

Proč se u některých lidí rozvine chronická bolest

Studie ukázala, že lidé s chronickou bolestí ztrácí šedou hmotu, což znamená, že mají méně neuronů, které jsou nezbytné pro komunikaci mezi oblastmi mozku. www.emaxhealth.com/1020/why-some-people-develop-chronic-pain-it%E2%80%99s-all-head

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Fyzická bolest je konzistentní rizikový faktor pro vznik sebevražedných myšlenek a chování

01.12.2015 20:39
  To potvrdily výsledky nedávného metaanalýzy, jenž analyzuje data z mnoha na sobě nezávislých studií zveřejněné v Journal of psychiatrické Research. Raffaella Calati s kolegy z La Colombiere Hospital, University of Montpellier UM1, Francie. Relevantní studie byly prováděny u osob s jakýmkoliv...

Piriformis Syndrom

04.09.2015 17:44
Piriformis syndrom je neuromuskulární porucha způsobená stlačeným nebo podrážděným sedacím nervem. G57.0 Poškození sedacího nervu – nervi ischiadici   AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese...

Může FM za bolest nohou?

02.01.2015 13:01
  Toto je velmi nepříjemný a častý projev FM. Po probuzení máte pocit, že jste prostály několik hodin, šlapaly po ostrých věcech, měly řezné rány na chodidlech. Jsme nároční na výběr ponožek a bot, vyhovují nám jen příjemné, lehké a pohodlné. Tento příznak se nemusí objevit v prvních letech FM...

FM je spojena s abnormální aktivitou v částech mozku, které zpracovávají signály bolesti a spojují je s dalšími oblastmi

01.12.2014 16:07
Švédský lékař Dr. Pär Flodin s kolegy z Karolinska institut ve Stockholmu informoval o tomto novém zjištěni v časopise Brain Connectivity. Snížené připojení mozku u pacientů s fibromyalgií. Ve své studii výzkumníci srovnávali mozkovou aktivitu u žen s nebo bez FM. U pacientů s fibromyalgií našli...

Světové výzkumy prokazují vyšší účinost léčby FM konopím než běžnými léky.

01.06.2014 11:51
Na Chronickou neutišitelnou bolest vám může lékař v ČR předepsat konopí. www.sukl.cz/sukl/informace-pro-lekare   vaporizer  Inhalace pomocí vaporizéru Při inhalaci pomocí vaporizéru dodržujte vždy návod výrobce vaporizéru. Při inhalaci konopí pro léčebné použití jsou aktivní složky rychle...

Bolest v dutině ústní a bolest zubů u FM/CFS

05.03.2014 15:02
Máte problémy se zuby nebo ústy, o kterých si myslíte, že mají spojitost s fibromyalgií nebo chronickým únavovým syndromem? Hodně lidí o tom uvažuje; bohužel se jedná o oblast, která nebyla příliš prozkoumána. TMJ a Bruxismus Problémy, o kterých toho víme nejvíce  jsou TMJ...

Neuralgie trojklaného nervu

01.02.2014 16:51
Mnoho fibromyalgiků si často stěžuje na bolesti v obličeji. Trigeminální neuralgie je charakterizována velmi bolestivými a náhlými záchvaty v částech obličeje, které připomínají elektrické šoky. Bolest se obvykle vyskytuje pouze v jedné polovině obličeje, často kolem oka, tváře a spodní části...

Kde nás to bolí nejvíce

01.02.2014 07:14
Po dotazování u několika stovek lidí s fibromyalgií, přišli vědci se soupisem míst na těle, ve kterých cítíme bolest: Krk: 91% Postranní část horní poloviny zad: 82 % Postranní část spodní poloviny zad: 80% Boky: 79 % Prostřední část spodní poloviny zad: 79% Prostřední část horní poloviny zad:...

Bolest chodidel u fibromyalgie

01.02.2014 06:57
Fibromyalgická bolest může zasáhnout jakoukoliv část těla. Standartní léčebné postupy zabývající se léčbou mohou pomoci i vašim chodidlům, ale kromě toho je vhodné vyhledat specifickou léčbu, která se zaměřuje přímo na chodidla. Rovněž je důležité vzít v potaz, že může být bolest ve vašich...

Až 40 procent pacientů po operaci v oblasti bederní páteře trpí dále bolestmi zad.

06.05.2013 08:52
FBSS - Failed back surgery syndrome - přetrvávající, časně recidivující nebo progredující bolesti páteře či končetiny po chirurgickém výkonu v oblasti lumbální páteře.     FBSS syndrom lze pozorovat u některých pacientů, kteří podstoupili operační výkon v oblasti bederní páteře. Tito...

Hodnocení bolesti

11.12.2012 10:04
Neverbální metody hodnocení bolesti Nejčastěji je používaná vizuální analogová škála (VAS), která má mnoho grafických modifikací. Nejvíce užívaná je horizontální úsečka, existují ale i škály s vertikálním nebo diagonálním průběhem, nebo v podobě teploměru používaná u dětí. Levý okraj úsečky je...

Psychologie bolesti

09.12.2012 15:13
Bolest vnímáme nejen pomocí fyzických počitků, ale také jako prožitek duševní.   Je to jakási subjektivní realita, na jejímž prožívání se podílí citové ladění, typ osobnosti a faktory prostředí. Intenzita prožívání bolesti je dána intenzitou bolestivých podnětů, ale také mírou pozornosti....

Úponová bolest

10.11.2012 22:10
Svalová bolest vzniká při nadměrném zatížení stehenních svalů, při kterém jsou namáhány zejména svalové úpony, tedy místa připojení svalů na kost. Proto se tento typ bolesti někdy označuje jako tzv. úponová bolest. Vznikají často při špatném zapojování jednotlivých svalových skupin. U dolních...

Práh bolesti

03.11.2012 18:24
Každý vnímá bolest rozdílným způsobem. Někdo vydrží i trhání zubu bez injekce. Druzí to vnímají opačně. Každý má jiný práh bolesti, ale proč? Práh bolesti je moment, kdy začíná člověk určitou bolest vnímat, to znamená čím vyšší je práh bolesti, tím více bolesti dotyčný vydrží. Rozdílný...

Chronická bolest je spojena se zvýšeným rizikem cévních tuhosti

03.11.2012 17:53
Arteriální tuhost u pacientek s fibromyalgií a její vztah k chronické emocionální a fyzické zátěži. Zdroj Division of Rheumatology, Maryknoll Medical Center, Busan, Korea. Oddělení revmatologie, Maryknoll Medical Center, Busan, Korea. Abstract U pacientů s fibromyalgickým...

Dolorimetr

01.11.2012 19:55
Dolorimetr je nástroj používaný k měření prahu a tolerance bolesti. Existuje několik druhů dolorimetrů. Vytvářejí stálý tlak, teplo nebo elektrickou stimulaci k určité oblasti a zjišťují jaká úroveň tepla, tlaku, elektrického proudu či množství pohybů vytváří pocit...

Neuromuskulární únava a cvičební kapacita u fibromyalgie

01.10.2012 11:42
Zvýšená svalová kontraktilita (stažitelnost) svalů je spojena se zvýšeným vnímáním bolesti a snižuje cvičební kapacitu u pacientů s fibromyalgií. Neuromuskulární postižení by mělo být považováno za důležitý faktor, který je základem funkčního omezení u pacientů s...

PŮVOD CHRONICKÉ BOLESTI

13.09.2012 21:58
Pro pochopení, jak je možné ovlivnit chronickou bolest, je účelné stručně zopakovat známé fyziologické mechanismy.Vznik bolesti je za normálních okolností spjat spoškozením tkáně. Z buněkse uvolňuje draslík, adenosin, nekontrolovaným metabolismem vznikají prostaglandiny, objevuje se histamin,...

Syndrom chronické bolesti

09.02.2013 19:46
Je diagnóza, pokud se nepodaří objasnit příčinu bolesti. Vyznačuje se nízkou účinností lékařské léčby. Na snížení bolesti mají vliv psychologické faktory, které se podílejí na mechanizmech vzniku tohoto syndromu.   Chronická bolest se může projevovat v kterékoliv části těla. Neexistují...

Hierarchie analgezie

16.08.2012 11:12
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyvinula třístupňový analgetický „žebříček“, založený na vzrůstající síle analgetik, jehož cílem je podpoření postupného používání analgetik a rezervování silných opiátů pro perzistentní intenzivní bolest. Tento postupný přístup však není vhodný pro všechny...
Záznamy: 1 - 20 ze 34
1 | 2 >>
Nevysvětlitelná bolest ruky a potíže s udržením předmětů, příznak FM
Ruce příliš fyzicky nezatěžujte, omezte psaní, pozor na polohu paží při spánku. Negativní vliv mají změny počasí a prostředí.  Zvolte vhodný typ masáže a rukavic. Pomáhá i Epsomská sůl, jóga, cičení. www.fightfibromyalgia.net/continuous-hand-pain-a-constituent-for-fibromyalgia/

Bolest ramene a omezený pohyb paže

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Bolest a praxe všímavosti

oupat-cibuli.wz.cz/bolest-a-praxe-vsimavosti.html

Bolest třísel

cs.medixa.org/priznaky/bolest-trisel

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Dorzalgie - bolesti zad

Diagnóza M54 http://en.wikipedia.org/wiki/Dorsalgia

VAS

Vertebrogenní algický syndrom - bolest v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku, s neurologickou symptomatikou nebo bez ní. www.wikiskripta.eu/index.phptebrogenn%C3%AD_algick%C3%BD_syndrom

 

Bolest lze chápat jako varující mechanismus před poškozením, ale je i průvodním jevem tohoto poškození, zranění.

Léčba bolesti by měla být přizpůsobená stavu základního onemocnění, měla by být kontinuální, kompaktní. Neměly by se vyskytovat opakované změny terapie a nepromyšlené zásahy do léčby. Pacient potřebuje jasný obraz o plánu, včetně srozumitelných vysvětlení každé změny léčby. Nevysvětlené a náhlé změny vyvolávají nedůvěru pacienta v léčebný tým. Kontinuita léčby je proto velmi důležitá. Při zahájení léčby je vhodné řídit se doporučením WHO, tedy použít WHO Leader.

www.zdn.cz/clanek/sestra/bolest-fyziologie-faze-a-lecba-464377

10 výrobků, které zmírní fibromyalgickou bolest

www.health.com/health/m/gallery/0,,20327048,00.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Který článek páteře způsobuje určitý zdravotní problém:

www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html