80% fibromyalgiků se na stupnici bolesti pohybuje od čísla 7 do čísla 10.

60% si stěžuje na rozbolavělost.

91% pociťuje bolest v oblasti krku, 79% v oblasti boku, 50% udává bolest v jedné nebo v obou chodidlech.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

Chronická bolest je v mozku, ne v mysli.

Pacient s FM má 7 druhů bolestí.

1) Hyperalgezie

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/hyperalgezie

2) Alodynie

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/alodynie

3) Bolestivé Parestézie

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/parestezie

4) Intenzivní bodavá bolest

5) Stěhovavá bolest

6) Pichlavá bolest

7) Stresové podněty - zvuk, světlo, dav aj.

chronicfatigue.about.com/od/whatisfibromyalgia/a/fibromyalgiapain.htm

 

 

Lidé s Fibromyalgickým syndromem mají významně nižší práh bolesti než lidé s chronickou bolestí.

 

Zpravidla trpí Smíšenou bolestí; jenž má nociceptivní a neuropatickou složku.

Jeden lék na všechny druhy najednou ovšem neučinkuje, je proto na pacientovi, aby je dokázal od sebe rozeznat.

 

Bolest je u FM původcem fibromlhy

- potíže s kognitivními funkcemi.

www.medscape.com/viewarticle/758102

 

Pokud bolest přetrvává 3 - 6 měsíců jedná se o Chronickou bolest.

Chronická bolest znamená pro pacienta zvýšení utrpení,
zhoršení kvality života a omezení funkční kapacity.
Díky trvale zvýšené koncentraci glutamátu s následným influxem kalcia do neuronů má dopad nejen na funkční stav mozku. Pomocí MRI byly nalezena generalizovaná hypodenzita kůry mozkové a její ztenčení, tedy obraz stárnutí.

 

Analýzou bylo stanoveno, že stárnutí mozku se urychluje trojnásobně
www.jneurosci.org/content/27/15/4004.long
 
U fibromyalgických pacientů byly zjištěny abnormální hodnoty mediátorů bolesti, které zesilují aferentní signály a tím i vnímání bolesti, jsou to například substance  P,  nervový růstový faktor, dynorfin A, glutamát nebo oxid dusnatý (Bystroň 2010, Rokyta, 2006).

 

Léčba chronické bolesti patří do rukou algeziologa.

 

DG R521 - Chronická nestišitelná bolest

 

Chronický bolestivý syndrom je považován za samostatné onemocnění se změnou osobnosti.

Takto postižený jedinec nemůže vykonávat kvalitně svou práci ani běžné denní činnosti. Je vyčleněn, nebo se sám vyčlení ze svého sociálního prostředí.

Chronická bolest vyčerpává organizmus, narušuje mechanizmus bolesti, přirozené analgezie, hojení a někdy i strukturu tkání 1., mechanizmy stresu, neurohumorální procesy, imunitu, metabolizmus a homeostázu (Janig,Levine, 2006) 2. Narušuje i celkové afektivní ladění, postoj k sobě a hodnocení sebe, chování a vztahy k blízkým lidem 3.

 1. Např. komplexní regionální bolestivý syndrom. 2. Např. fibromyalgický syndrom. 3. Např. syndrom osobnosti trpící chronickou bolestí.

PhDr. Petr Knotek, CSc. www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

Chronická bolest je spojena s vyšší mírou deprese a úzkosti.

 

U pacientů s depresivní symptomatologií bylo zaznamenáno výrazně vyšší skórování bolesti na vizuální analogové škále, než u fibromyalgických pacientů  bez  depresí. Podíl na tom má snížení prahu bolesti u depresí, ale také tendence depresivních pacientů vnímat bolest více negativně a katastroficky. Tito nemocní bolest často definují jako příšernou a nesnesitelnou. Také vnímání stresových situací je u pacientů  s fibromyalgií  intenzivnější. Proto stresující životní situace  mohou být rizikovým faktorem  vzniku  depresivní  symptomatologie. (Aguglia,  A.,  Salvi,   Maina,   Rossetto, & Aguglia, E., 2011)

 

Jediná metoda, která objektivně prokazuje existenci chronické bolesti, je funkční nukleární magnetická rezonance ukazující vyšší aktivaci kůry v oblasti SII, insuly a zadní části gyrus cingulatus při vyvolávání wind-up (en.wikipedia.org/wiki/Pain_wind-up).

 

Pokud má člověk s vysokým prahem bolesti nějaké onemocnění, jeho diagnostika se prodlužuje.

 

Pro dlouhodobé posuzování průběhu bolestí je vhodné, aby si pacient vedl Kalendář léčby bolesti nebo Deník bolesti.
 

Fibromyalgie představuje horší zdravotní postižení než Chronický bolestivý stav. Vyžaduje vyšší náklady na léčbu.

Fibromyalgický pacient má velkou zdravotní zátěž se současným výskytem více nemocí, sníženou produktvitu.

http://medicalxpress.com/news/2015-05-higher-disease-burden-patients-fibromyalgia.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Existuje vztah mezi zhoršením bolestí a gynekologickou operací. 

Autoimunitní, endokrinní a gynekologické onemocnění se vyskytují častěji u žen s FM, než u žen s chronickou bolestí. 

chronicfatigue.about.com/od/Research/fl/Fibromyalgia-Tied-to-Hysterectomy-Gynecologic-Disease.htm?utm_content=20150918&utm_medium=email&utm_source=exp_nl&utm_campaign=list_chronicfatigue&utm_term=list_chronicfatigue

 

Nalezen nový mechanizmus odpovědný za rozvoj chronické bolesti

www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-hallan-nuevo-mecanismo-responsable-cronificacion-dolor-20121009110221.html

Studie neurálních oscilací u pacientů s FM potvrdila, že thalamokortikální arytmie se podílí na chronické bolesti

fibromyalgianewstoday.com/2016/05/16/fibromyalgia-might-be-caused-by-disturbed-rhythmicity-of-brain-waves/

 

Bolest prsou u FM

Mastalgie - bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie je u FM natolik běžná, že by mohla být potenciálním syndromem fibromyalgie. 
 
 
Hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1, IL-6, IL-8 a TNF nemají žádný příspěvek k svalové bolesti u pacientů FM.
 

 

Psychologické aspekty chronické bolesti - PhDr. Petr Knotek, CSc.

Oddělení klinické psychologie a Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol, Praha.

www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5134&magazine_id=3

Proč se u některých lidí rozvine chronická bolest

Studie ukázala, že lidé s chronickou bolestí ztrácí šedou hmotu, což znamená, že mají méně neuronů, které jsou nezbytné pro komunikaci mezi oblastmi mozku. www.emaxhealth.com/1020/why-some-people-develop-chronic-pain-it%E2%80%99s-all-head

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

04.12.2010 17:03
Fakultní nemocnice v Motole, INFO-LINKA: 224 435 587 od 14.00 do 19.00 hod. Pracoviště se zabývá léčením chronické bolesti onkologického i neonkologického původu, ve své lůžkové části hospitalizuje zvláště závažné případy. Na péči se podílí kmenový multidisciplinární tým s víceoborovým zaměřením...
Záznamy: 35 - 35 ze 35
<< 1 | 2 | 3

Strach z opiátů a závislosti vede velmi často k zanedbání analgetické léčby.

U chronických bolestí je nedostatečná analgezie hrubou chybou, která může pacientovi zcela minimalizovat kvalitu života a společenské uplatnění.
Léčba analgetik má být zvláště zkraje doplněna o antidepresiva. I ty mají za úkol snížit bolest, zlepšit psychickou pohodu. 
 
Nevysvětlitelná bolest ruky a potíže s udržením předmětů, příznak FM
Ruce příliš fyzicky nezatěžujte, omezte psaní, pozor na polohu paží při spánku. Negativní vliv mají změny počasí a prostředí.  Zvolte vhodný typ masáže a rukavic. Pomáhá i Epsomská sůl, jóga, cičení. www.fightfibromyalgia.net/continuous-hand-pain-a-constituent-for-fibromyalgia/

Bolest ramene a omezený pohyb paže

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Bolest a praxe všímavosti

oupat-cibuli.wz.cz/bolest-a-praxe-vsimavosti.html

Bolest třísel

cs.medixa.org/priznaky/bolest-trisel

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Dorzalgie - bolesti zad

Diagnóza M54 http://en.wikipedia.org/wiki/Dorsalgia

VAS

Vertebrogenní algický syndrom - bolest v různých oblastech páteře s omezením pohyblivosti páteřního úseku, s neurologickou symptomatikou nebo bez ní. www.wikiskripta.eu/index.phptebrogenn%C3%AD_algick%C3%BD_syndrom

 

Bolest lze chápat jako varující mechanismus před poškozením, ale je i průvodním jevem tohoto poškození, zranění.

Léčba bolesti by měla být přizpůsobená stavu základního onemocnění, měla by být kontinuální, kompaktní. Neměly by se vyskytovat opakované změny terapie a nepromyšlené zásahy do léčby. Pacient potřebuje jasný obraz o plánu, včetně srozumitelných vysvětlení každé změny léčby. Nevysvětlené a náhlé změny vyvolávají nedůvěru pacienta v léčebný tým. Kontinuita léčby je proto velmi důležitá. Při zahájení léčby je vhodné řídit se doporučením WHO, tedy použít WHO Leader.

www.zdn.cz/clanek/sestra/bolest-fyziologie-faze-a-lecba-464377

Podle některých vědeckých studií je vnímání bolesti dáno pouze genetickou výbavou. Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou vnímají bolest více.

bolest-a-dalsi-priznaky.zdrave.cz/prah-bolesti/

72% pacientů s FM trápí bolest zad

28% žen s chronickou bolestí zad má i FM.

www.fmnetnews.com/latest-news/how-back-pain-affects-fibromyalgia

Zvýšené hladiny MEAP u fibromyalgie

- práh bolesti byl významně nižší ve skupině fibromyalgie, než u chronické bolesti...

painmedicinenews.com/ViewArticle.aspx?d=Clinical+Pain+Medicine&d_id=82&i=February+2005&i_id=115&a_id=4234

 

10 výrobků, které zmírní fibromyalgickou bolest

www.health.com/health/m/gallery/0,,20327048,00.html

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Který článek páteře způsobuje určitý zdravotní problém:

www.chiroone.net/why_chiropractic/index.html