CHRONICKÁ ÚNAVA je jeden z mnoha příznaků chronického únavového SYNDROMU, nevhodný a uměle vytvořený synonym pro ME..

Únava je příznakem mnoha onemocnění. Je proto velmi důležité, aby vždy provedla důkladná klinická vyšetření a našel se původ dlouhodobé únavy.

 

Snad nejvíce relevantní klinické diagnózy, které vylučují CFS/ME jsou:
  • spánkové apnoe,
  • hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy),
  • chronické srdeční problémy (nízká výkonost, kardiomyopatie),
  • vedlejší účinky léku (některé na vysoký krevní tlak, na spaní, na uvolnění svalů atd.),
  • chronická konzumace alkoholu / závislost na drogách či léky,
  • některé chronické infekce (např. proti hepatitidě typu B či C nebo u maligních onemocnění,
  • anémie,
  • psychiatrické onemocnění (deprese, bipolární poruchy, dystymie, schizofrenie nebo poruchy s bludy, anorexie, bulimie).

Samozřejmě může jít i o souběh výše uvedených onemocnění a CFS/ME.

 

Integrativní způsob ošetření CFS a FM:

Bruce Campbell, Ph.D. (tvůrce a výkonný ředitel CFIDS a FM Self-help program) a Charles Lapp, MD (ředitel Hunter-Hopkins centra specialista na léčbu CFS a FM) vytvořili web, který se věnuje ošetření CFS a FM způsobem založeným na spojení různých metod.

Vychází ze základu, že žádná léčba použitá samostatně, nepomůže zlepšit život nemocného takovým způsobem, jako když se zapojí vícero léčebně podpůrných postupů.

Nový web vás má vést krok za krokem procesem vytváření individuálního léčebného plánu, který odpovídá potřebám každého jednotlivého pacienta, za použití toho nejlepšího z konvenční medicíny a léty prověřených doplňkových svépomocných postupů.

CFS a FM zasahují všechny oblasti života: práci, vztahy, emoce, naděje a sny. 

Proto naučit se s nemocí zacházet znamená mnohem více než samotnou léčbu příznaků. 

Individuální léčebný plán musí zahrnovat všechny aspekty života. 

Na CFS a FM neexistuje žádný všelék ani kouzelný lektvar. Uvedená integrativní technika založená na „životě v limitu“ (metoda řízení výdeje energie) proto pomáhá pacientům zvládat tyto nemoci lépe než jakýkoliv jiný způsob péče, tvrdí autoři projektu.

Více na http://treatcfsfm.org/menu-Pacing-7.html.

Zdroj: http://www.treatcfsfm.org/

Například v Anglii by pacienti nikdy neřekli, že mají CFS, ale vždy ME!

 

Video: Tohle je ME - myalgická encefalomyelitida

www.youtube.com/watch?v=KflMu94JtFI

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
U ME/CFS se vyskytují metabolické abnormality, studie krevní plazmy odhalila chemický podpis spojený se sníženou metabolickou aktivitou. Na základě toho by mohl vzniknout diagnostický test, objasnit příčiny vzniku této dg a nalézt účinnou léčbu.

Články, studie, zajímavé informace:

U lidí s ME/CFS jsou přítomny změny v imunitním systému a CNS.

Výzkumy potvrzují, že hladiny většiny cytokinů včetně zánětlivých imunitních molekul u pacientů kteří jsou nemocní více jak 3 roky mají odlišné hodnoty od zdravých kontrol. Zvláště cytokin - eotaxin byl zvýšen.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150331074341.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Eotaxin

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Pacienti s ME/CFS mají méně aktivací bazálních gangliích dle výsledků fMRI (funkční magnetické rezonance).

medicalxpress.com/news/2014-05-brain-imaging-reveals-clues-chronic.html

Výzkum potvrdil, že pacienti s ME/CFS mají zánět v určitých oblastech mozku. To by mohlo vést k lepší diagnostice a nakonec k vývoji nových léčebných postupů poskytujících úlevu pro mnoho lidí na celém světě.

www.riken.jp/en/pr/press/2014/20140404_1/

Hladiny kortizolu jsou významně nižší u pacientů s ME/CFS než u zdravých jedinců.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636516

I děti trpí chronickou únavou:

http://www.youngactiononline.com/docs/guide.htm

http://esme-eu.com/kids/chronic-fatigue-syndrome-in-children-aged-11-years-old-and-younger-article92-111.html

http://esme-eu.com/kids/pediatric-chronic-fatigue-syndrome-and-munchausen-by-proxy-a-case-study-article220-111.html

http://adc.bmj.com/content/93/5/419.short

http://adc.bmj.com/content/86/2/95.abstract?sid=9ed9c60a-e3fa-4906-9a3d-7dc9255aae3d

http://adc.bmj.com/content/90/4/367.abstract?sid=9a993f93-a4b4-430f-afc1-c52d01e6d0d9

http://adc.bmj.com/content/92/12/1058.extract?sid=bc6d6ab6-900f-4821-a4c5-5eaf90e7f97f

http://adc.bmj.com/content/95/4/245.abstract?sid=6c5b392b-5630-4529-88ef-10691d52e95e

Kvalita života dětí s chronickým únavovým syndromem / ME

http://www.fibromialgia.nom.es/fibromialgia-sindrome-de-fatiga-cronica-sindrome-quimico-mulltiple-Noticias-2010/sindrome-de-fatiga-cronica-encefalitis-mialgica-la-calidad-de-vida-de-los-ninos-afectados.html

www.ulstergazette.co.uk/articles/news/26002/me-and-my-boy/

Jak mohu pomoci dítěti s CFS/ME

kidshealth.org/parent/system/ill/cfs.html#

FITNET nabízí snadno dostupnou a vysoce efektivní léčbu dospívajících s chronickým únavovým syndromem.

www.meassociation.org.uk/?p=10606

Syndrom posturální ortostatické tachykardie u dětí

solen.cz/artkey/ped-201103-0013_Syndrom_posturalni_ortostaticke_tachykardie_u_deti.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Ddepresia%20a%20endokrinny%20system%26sfrom%3D930%26spage%3D30

ME / CFS není psychiatrické onemocnění - Eleanor Stein:

http://esme-eu.com/me-facts-and-figures/me-cfs-is-not-a-psychiatric-disease-eleanor-stein-article422-124.html

Sociálně-ekonomický dopad ME / CFS pro pacienty a společnost:

http://esme-eu.com/me-facts-and-figures/socio-economic-impact-of-me-cfs-on-patients-and-society-article30-124.html

http://adc.bmj.com/content/79/4/368.extract?sid=2e707048-82ec-4cb6-bebf-cd4be120439e

http://adc.bmj.com/content/91/10/824.abstract?sid=808f4023-a64e-49e5-8cb4-1730e807b53f

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Chronický únavový stav

Léčba CFS dle Dr. Ricky Mitchell z USA

09.06.2011 06:47
Vedle léčby spánku doporučuje užívat doplňky stravy, které podporují energetický cyklus buněčné mitochondrie.     Doporučuje: Ribózy B12 Acetyl-L-karnitin NADH   Mitochondrie jsou baterie buněk produkující energii molekuly. Mitochondriální dysfunkce může...

6. mezinárodní konference ME/ CFS

03.06.2011 09:14
Londýn - květen 2011 Přednášky: Annette Whittemore, předseda Whittemore-Peterson Institute, Nevada, USA David Bell (Lyndonville NY, USA) Andreas Kogelnik (Stanford University, USA) John Chia (Torrance CA, USA) Profesor Geoffrey Burnstock (University College v Londýně) James...

Diagnostická kritéria CDC a Diferenciální diagnostika

24.05.2011 15:14
 Jdou Fukudovou modifikací a zjednodušením Holmesových kritérií. Pro diagnózu CFS musí být splněny následující dvě podmínky: nevysvětlitená setrvávající únava neadekvátní předchozí námaze, po odpočinku ustupuje jen nevýrazně, nejde o vrozený ale během života vzniklý stav, v konečném...

Kritéria ke stanovení diagnózy CSF (dle Holmese)

24.05.2011 14:51
Diagnostická kritéria dle Holmese svojí poměrně velkou komplikovaností demonstrují složitost stanovení diagnózy idiopatických onemocnění. V diagnostických kritériích se rozdělují příznaky do tří skupin: dva příznaky jsou hlavní, jedenáct symptomových a tři fyzikální. Diagnóza je pozitivní, jsou-li...

Diagnostika Chronického únavového stavu

25.09.2010 11:19
Cítíte se k smrti unavení? Okolí vás považuje za lenocha? Pak je na čase zjistit zda CFS není vaše diagnóza. Velká (hlavní) kritéria 1. Únava či snadná unavitelnost až vyčerpanost, nově vzniklá bez dřívějších potíží, neodeznívající po odpočinku, snižující výkonnost pod 50 % předešlé aktivity a...

Metodický návod k postupu u osob trpících chronickým únavovým stavem

29.07.2010 17:38
V Praze dne 27.5. 2010 Ref.: MUDr. Helena Sajdlová, MUDr. Markéta Brabcová čl. 1 Obecné ustanovení Únavu lze považovat za normální, je-li výsledkem přiměřené denní zátěže ať již duševní nebo tělesné, věku a sociálnímu postavení. Únava jako hlavní (subjektivní) klinický projev...

Dne 25. 11. 2010 vyšel v tištěných Lidových novinách na str. 11 tento článek o chronickém únavovém syndromu:

09.01.2011 19:24
 Nemocný je do vysoké míry fyzicky handicapován, což ho může částečně i plně invalidizovat. Česká správa sociálního zabezpečení nároky těchto pacientů na invalidní důchod až na výjimky vůbec neuznává, většinou s argumentem, že nemoc v příslušné posudkové vyhlášce není jmenovitě zahrnuta....

Chronický únavový syndrom ve Washington Post

09.01.2011 19:28
Koncem léta odstartovala americká organizace P.A.N.D.O.R.A. v USA novou iniciativu. V zájmu zlepšení informovanosti ohledně CFS/ XMRV uskutečnila finanční sbírku na uveřejnění půlstránkových inzerátů o CFS/ XMRV v renomovaných novinách Washington Post. Prakticky každý člověk ve Washingtonu...

Seznam psychosomaticky orientovaných pracovišť

24.07.2010 11:25
  Psychosomatická klinika Praha, Patočkova 3, Praha 6, www.psychosomatika.cz Roseta s.r.o., Centrum ucelené rehabilitace, Točitá 40/1752, 140 00 Praha 4 – Krč, www.roseta.cz, e-mail: rosetarhb@seznam.cz, tel.: +420 241 441 685, +420 773 590 950 Poliklinika Prosek,...
Záznamy: 21 - 29 ze 29
<< 1 | 2 | 3

Léčba ortostatické nesnášenlivosti u ME / CFS

Test, léčba, výzkumy: phoenixrising.me/archives/7692

Dysfunkce autonomního nervového systému je společným rysem CFS/ME

www.research1st.com/2012/03/05/ans-dysfunction/?utm V komentářích CFS/ME u dětí.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 

Po neštovicích u mě propukl únavový syndrom, manžel i s dětmi odešel

Zdroj: http://ona.idnes.cz/muj-boj-s-nemoci-unavovy-syndrom-do9-/zdravi.aspx?c=A150602_113500_zdravi_pet

 
Detect language » Hungarian
 
 
Ortostatická intolerance a Syndrom chronické únavy spojené s Ehlers - Danlosovym syndromem.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10518084

 
Je choroba lenivých ľudí vymyslená? 8 mýtov o záhadnom ochorení

http://bergendiova.blog.sme.sk/c/382492/je-choroba-lenivych-ludi-vymyslena-8-mytov-o-zahadnom-ochoreni.html

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Anketa

Znemožňuje vám únava žít život jaký by jste chtěly?

ano (142)
97%

ne (0)
0%

občas (4)
3%

Celkový počet hlasů: 146

Zásadní pro rozvoj chronické únavy je genetická dispozice, kdy obnova energetických zásob buňky je nedostatečná a dochází k oslabení a ochromení činnosti buněk a následně i orgánů v těle (Bystroň, 2010).