13 chyb, kterých se dopouštějí nemocní s fibromyalgií

02.08.2014 10:20
 
  1. Nesledují svou bolest

 

  2. Očekávají od léků příliš mnoho

 

  3. Odmítají užívat léky off‑label www.tribune.cz/clanek/10772
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

  4. Nevyhledávají další možnosti

 

  5. Drží se špatného lékaře

 

  6. Popírají, že jsou nemocní

 

  7. Nesnaží se získat podporu rodiny

 

  8. Neoslovují ostatní

 

  9. Nemluví o tom

 

10. Cítí se provinile

 

11. Nechají fibromyalgii aby je dostala

 

12. Berou život příliš vážně

 

13. Nepohybují se, protože to příliš bolí

 

www.facebook.com/FibromyalgiaSurvivalTeam/photos/a.451277581607337.99627.451271568274605/691826197552473/?type=1&theater