5 druhů poruch spánku

01.08.2010 21:23

Spánková deprivace

Je nedostatek normálního množství spánku, často používaný jako druh mučení. Způsobuje ospalost, nemožnost soustředění a halucinace.

Pásmová nemoc

Posun normálních tělesných rytmů způsobený lety na dlouhé vzdálenosti, při kterých jsou překonávaná časová pásma. Normální spánkový režim je narušen a postižený spí přes den a je čilý v noci. Dalšími příznaky je únava a snížení duševních schopností. Přizpůsobení novému rytmu trvá několik dní.

Insomnie

Patří k velmi častým zdravotním problémům současné populace. Nespavost způsobuje, že jedinec nemůže usnout nebo se v spánku často probouzí. Hlavní příčinou je stres, dále nedostatek pohybu a nesprávné užívání léků. Nespavost může být doprovodným symptomem tělesných nebo duševních poruch, ale stejně tak můžeme hovořit o nespavosti jako o primárním onemocnění.

Hypersomnie

Zvýšená spavost je patologicky zvýšená spavost. Jedinec spí denně 12 hodin i více a často upadá do spánku i během dne. Jedním z typů hypersomnie je narkolepsie, při níž postižený usíná i uprostřed činnosti.

Parasomnie

Je vlastně určitým typem insomnie. Člověk trpící parasomnií se během noci neustále probouzí (nebo částěčně probouzí) a vzápětí upadá opět do spánku. V důsledku toho si během spánku neodpočine. Jedním z typů parasomnie je spánková apnoe, při níž postižený přestane během spánku dýchat a probouzí se se zoufalým lapáním po dechu a bolestí na hrudi.