6 tipů, jak si zlepšit paměť a vybavování si:

02.01.2013 19:50
1. Vytvoření menších celků

pokud je třeba zapamatovat si např větší skupinu čísel 2,7,5,3,8,7,9,3,2,6,5,8,9, & 5, zkuste si místo toho zapamatovat tato čísla po skupinkách 2753, 8793, 2658 a 9.
Mozek je schopen udržet si v pamět větší množství informací, pokud jsou uspořádány do menších celků než si ukládat jednotlivé informace každou zvlášť jako tyto jednotlivé číslice.
Poslední výzkumy ukázaly, že tato metoda je efektivní v časných stádiích Alzheimrovy choroby.

2. Nezapomeň na počet 7

Pokud trénujete uložení informací do krátkodobé paměti, vězte, že podle vědeckých studií, je člověk schopen udržet v krátkodobé paměti přibližně 7 údajů.
Jdete-li nakupovat, trénujte zapamatování 12 položek - bude to pro vás výzvou.

3. Mnemotechnické pomůcky

Tato metoda je skvělým způsobem k zapamatování si informací. Je docela snadné zlepšovat svou paměť pomocí této strategie.
Já jsem se např.naučil pomocí této metody noty ležící na notové lince v houslovém klíčí tak, že jsem si vytvořil větu: Every Good Boy Does Fine (Každý dobrý chlapec dělá dobře). První písmenka každého slova E, G, B, D,  F jsou názvy těchto not. Pro zapamatování si názvů not mezi linkami notové osnovy, jsem si vytvořil slovo FACE (tvář) V tomto pořadí leží noty s názvem F, C,   E a E mezi notami zmíněnými výše.

4. Přiřazení významu

Také si můžete snáze zapamatovat cokoliv, přiřadíte-li si k tomu nějaký význam. Např.  když trénujete seznam nákupu v zelenině, můžete si vytvořit např následující větu: Kedluben si dal chléb s máslem dřív než si lehnul na vajíčka zabalená v salátu. To vám pomůže vzpomenout si, že máte koupit kedlubny, chleba, máslo, vajíčka a salát.

5. Opakování

To se může zdát naprosto samozřejmé, ale vědomým opakováním si něčeho, pomáháte uložení informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti.

6. Zapisování si

A nakone - zapisujte si. To funguje obvykle úplně nejlépe. Mějte na určeném místě notýsek, do kterého si zapíšete informace potřebné k zapamatování. Zapsání si informací pomáhá vložit vzpomínky do vašeho mozku a ještě navíc to máte zapsané, kdybyste to náhodou zapomněli.

alzheimers.about.com/od/symptomsofalzheimers/a/7-Tips-To-Improve-Your-Memory-And-Recall.htm?nl=1

 
Detect language » Hungarian