Alzheimerova choroba

19.10.2010 10:06

je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci.

Není známa příčina vzniku. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk.

Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku.

 

V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí, z toho 50-60% má ACh.

Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. člověk.

 

Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, může ojediněle postihnout i osoby mladší.

 

Dochází k ukládání patologických proteinů. Ty se ukládají jako vlákna nebo v okolí nervových buněk jako amyloidové plaky.

Způsobují poškození a zánik nervových buněk a jejich spojů. Dochází k úbytku acetylcholinu díky němuž dochází k nervovým vzruchům.

V mozkové kůře jsou při ACh pozorovány okrouhlé chomáče rozpadlých nervových vláken, v jejich středu se často objevuje hrudka tvořená bílkovinou amyloidem.

Hypotéza je taková, že amyloid poškodí výběžky nervových buněk.

 

Základní neuropatologické nálezy

 • atrofie mozku
 • tvorba beta-amyloidu, formace plaku
 • zánik acetylcholinergních neuronů
 • nesterilní zánět
 • působení volných kyslíkových radikálů

 

 Rizikové faktory

 • věk - U lidí před 60. rokem se s nemocí setkáváme spíše vzácně. U lidí nad 85 let trpí chorobou každý pátý.
 • pohlaví - V tomto ohledu jsou ženy ohroženy o trochu více.
 • genetické předpoklady - U blízkých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci) je výskyt 3-4× větší.
 • kouření - Studie prokazují, že kouření přináší vyšší riziko vzniku demence.
 • poranění hlavy - V anamnéze pacientů s ACh se poranění hlavy vyskytuje 2× častěji. Za poranění hlavy se považuje takové zranění, při kterém dojde ke ztrátě paměti nad 15 minut. Tímto trpí například boxeři.
 • deprese - Starší lidé s depresí mají 3-4× větší riziko propuknutí demence.
 • zdraví - Vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vysoké hladiny lipidů a cukrovka.
 • sklon k chronickým zánětům a infekcím
 • snížená imunita
 • sklon k autoimunitním onemocněním, kloubový revmatismus, cukrovka, alergie
 • sklon k metabolickým poruchám, např. cukrovka, zhoršení vnímavosti na ochranné hormony
 • sklon k některým hormonálním poruchám, např. cukrovka 
 • nízká hladina antioxidantů v krvi, u kuřáků, alkoholiků
 • nedostatek živin v dětství, může zvýšit náchylnost k ACh různými cestami, např. narušením imunity. Jde zejména o příjem důležitých vitamínů, minerálů, aminokyselin a omega-3-mastných kyselin (rybí tuk), zaručujících optimální rozvoj mozku.
 • nedostatek živin v dospělosti, může urychlit nástup a vývoj onemocnění. Také hodnotné aminokyseliny mají u ACh a stařecké demence preventivní účinek.

Z tohoto hlediska jsou cenné zejména aminokyseliny hovězího a telecího masa.

Nedostatek živin může způsobit třeba i porucha trávení, funkce střeva a asimilace živin vůbec.

 

Možnosti ovlivnění ACh

 • Zlepšení metabolismu mozku
  • Nootropika - Piracetam, Pyritinol (I když se zdá, že tato léčba není u ACh příliš účinná.)
  • Ochranné hormony (inzulín aj.) chránících mozkové buňky před toxickými účinky nadprodukce hormonů skupiny ADDL
  • Hormony (testosteron aj.) bránící tvorbě plaků
  • Látky zvyšující vnímavost na ochranné hormony (např. látka rosiglitazon - obchodní název Avandia).
 • Možnosti ovlivnění acetylcholinergního systému
  • lecitin- zlepšuje látkovou výměnu acetylcholinu
  • Inhibitory acetylcholinesteráz (galantamin, Rivastigmin, Donepezil). V praxi se zatím dost dobře (třebaže podstatu nemoci neléčí) uplatňují medikamenty, které zvyšují koncentraci acetylcholinu v mozku. Tento neuropřenašeč ovlivňuje oblasti zajišťující kognitivní, tedy intelektové funkce – paměť a úsudek. A právě tyto nervové struktury nejvíce trpí ukládáním amyloidu. (Doplněno podle O. Vinaře, časopis Vesmír)
  • Jiným neuropřenašečem, který je pro kognitivní funkce stejně významný, je glutamát. Kombinace léků zvyšujících množství acetylcholinu s lékem regulujícím aktivitu glutamátových receptorů je proto pro nemocné Alzheimerovou nemocí optimální.(Podle O. Vinaře, časopis Vesmír)
 • Léčba zánětu mozku a (současné) potlačení (auto)imunitní reakce
  • TNF - inhibitory, resp další imunosupresivní, imunomodulační a protizánětlivé látky
 • Léčba eliminující tau-proteiny (tvorbu amyloidních plaků)
 • Látky likvidující volné kyslíkové radikály a chránící neurony před narušením metabolismu, poškozením, resp. likvidací
  • antioxidanty - vitamíny C a E, koemzym Q 10
  • antioxidant - vitamín retinol
  • účinné látky rajčat, zejména vitamín C a barviva 
  • účinné látky červeného vína, borůvek a černého rybízu, zejména barvivo resveratrol. Specielně černý rybíz byl uveden jako ovoce chránící před některými typy demence.
  • účinné látky malin a ostružin, zejména barvivo (flavonoidy antioxidační povahy)
  • účiné látky kořene lékořice, zejména flavonoidy antioxidační povahy
  • účinné látky plodu granátového jablka, zejména barvivo (flavonoidy antioxidační povahy)
 • Další možnosti
  • Inhibitory NMDA receptorů (Memantin)
  • užívání malého množství alkoholu může mít protektivní účinky.
  • Marihuana je známá, že svými účinky zbržďuje průběh nemoci. Není však vhodné ji aplikovat inhalací (kouřením), protože při spalování dochází k podobnému procesu jako při kouření cigaret s tím rozdílem, že riziko výskytu rakoviny po kouření marihuany je oproti cigaretám větší. Marihuana obsahuje látku kanabinol, která má protizánětlivé účinky. V malém množství tak může mít marihuana i protektivní účinky.
  • nikotin zvyšuje kapacitu paměti a usnadňuje učení. Samotné kouření však obecně rozvoj demence zhoršuje, navíc vznikají v těle při léčbě nebezpečné volné radikály.
  • Modifikace imunity očkováním.
 • Doplňková léčba a rehabilitace
  • zlepšení výživy a pitného režimu. Je třeba zajistit přísun vitamínů, minerálů (např. jód, chrom, hořčík, germanium, mangan, selen, zinek, stříbro, zlato, křemík, u žen a chudokrevných mužů i železo), antioxidantů, aminokyselin (nejlépe již v jednoduché - štěpené - hydrolyzované formě) a omega-3-mastných kyselin. Konzumace vegetariánské stravy zvyšuje hladinu homocysteinu a snižuje hladinu některých vitamínů B-komplexu. Zvýšená hladina homocysteinu nesouvisí jen se známými riziky vzniku kardiovaskulárních chorob a mrtvice, ale též spolu s nedostatkem vitaminu B, se zvýšeným rizikem atrofie mozku, resp. vývojem vaskulárních demencí.
  • rostlinné a živočišné adaptogeny (harmonizátory) mají někdy schopnost nejen zvyšovat, ale i potřebným způsobem modulovat imunitu (žen-šen, klanopraška, maralí kořen)
  • přírodní protizánětlivé prostředky (některé z nich mohou ale někdy nežádoucí autoimunitní faktor onemocnění posílit - např. sporná je třezalka)
  • Vhodné je také podle Cayceho na začátku léčby odstranit bloky v páteři (včetně krční) a stav páteře jednou za rok kontrolovat.
  • Vhodná je i alternativní léčba (tzv. magnetickými tahy, bezkontaktní masáží) Také míčkování či jemné masáže hlavy a oblasti páteře mají jako vedlejší efekt zlepšení tzv. bioenergetického stavu.
  • Vhodná je i alternativní léčba - posílení elektromagnetické tělesné polarizace pomocí stejnosměrného napětí 0, 7 až 1 Voltu podle Cayceho (kladný pól se přiloží na temeno hlavy, záporný k páteři).
  • Lze předpokládat i kladný vliv magnetoterapie.
  • Lze předpokládat i kladný vliv el. masážního křesla (vibrace v oblasti páteře).
  • Trénink kognitivních funkcí.
  • Trénink kompenzačních funkcí zastupujících ochabující kognitivní funkce.
  • Trénink metod k překonání následků "roztržitosti" a zapomětlivosti (systém poznámek aj.)
  •  

První příznaky

 • ztráta paměti (zejména krátkodobé; jde tedy spíš o poruchy učení a zapamatování si učeného)
 • problémy s vykonáváním běžných domácích úkolů
 • poruchy řeči a plynulého vyjadřování
 • zhoršená orientace
 • zhoršující se schopnost úsudku, stále obtížnější rozhodování
 • problémy s abstraktním myšlením
 • ukládání věcí na jiná místa
 • problémy při oblékání
 • změny osobnosti, nálady a chování
 • ztráta zájmu o koníčky a zaměstnání
 • ztráta iniciativy

 

Stádia nemoci

 

Lehká demence

Obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost.

Střední stadium demence

Poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti.

Těžké stadium demence

Poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.

 

 

Diagnostika

Podle mezinárodních kritérií na základě poruchy epizodické paměti a určitých abnormalit v alespoň jednom z různých pomocných vyšetření ( např. magnetická rezonance mozku, SPECT, vyšetření mozkomíšního moku).

Samozřejmou součástí diagnostiky je neurologické a fyzikální vyšetření.

Někdy se provádí také neuropsychologické vyšetření.

Zvláštní pozornost je věnována kognitivním funkcím a aktivitám denního života, které se zjišťují testy, respektive dotazníky.

Rovněž je důležité hodnotit poruchy chování a další psychiatrické obtíže.

 

Kognitivní funkce

Kognitivní funkce se testují mezinárodně používanými škálami:

 • MMSE (Mini-Mental State Examination) - test kognitivních funkcí, zjištují se jím paměťové a další funkce mozku, které bývají postiženy u demence.
 • ACE-R (Addenbrook Cognitive Examination) - delší a zevrubnější test
 •  

Aktivity denního života

Zjišťují se pohovorem s blízkou osobou pacienta nebo dotazníky, které vyplňuje blízká osoba:

 • FAQ (Functional Activities Questionnaire) - krátký dotazník složitějších aktivit, které bývají postiženy již v začátcích onemocnění
 • DAD (Disability Assessment in Dementia) - dotazník obsahující i jednodušší aktivity