Anamnéza u pacienta s FM

10.12.2012 16:34

Abychom získali ucelený přehled o bolestech pacienta a úspěšnosti dosavadní léčby, je důležité klást cílené otázky na charakter a okolnosti vzniku a průběhu bolestí.  

Podrobný přehled nám může poskytnout například následující baterie otázek:

 •           Kde to bolí? (lokalizace)
 •           Jaká je to bolest? (intenzita)
 •           K čemu se dá přirovnat? Jak to bolí? (kvalita)
 •           Odkdy to bolí?
 •           Jak často to bolí a jak dlouho bolesti trvají, nebo jsou souvislé?
 •           Jak jsou bolesti silné?
 •           Víte co bolest vyvolává?
 •           Po čem se bolesti zesilují, zhoršují?
 •           Ve kterou denní dobu (kdy v týdnu nebo v roce) jsou bolesti nejsilnější a mění se v průběhu dne?
 •           Po čem se bolesti zmírňují?
 •           Co jste dosud užíval/a na bolest a s jakým efektem?
 •           Na jaká další onemocnění se léčíte?
 •           Jaké další léky vedle analgetik užíváte?
 •           Probouzíte se pro bolest, jak spíte?


Farmakologická anamnéza nám podává informace o případné lékové závislosti, která může významně ovlivnit reaktivitu nemocných na bolest a terapii. Z hlediska fyzioterapie je důležité zjistit efekt doposud vyzkoušených léčebných postupů, zda nemocný využívá alternativní medicíny, popřípadě s jakým efektem. Zjišťujeme též vliv pohybu na bolest, provokační faktory, úlevové pozice, zda je nemocný nucen se vyhýbat určitým pohybům nebo činnostem a při jakém zatížení se bolest objevuje (Opavský in Rokyta, 2009).