Antidepresiva III. a IV. generace

19.01.2011 15:11

AD III. generace

specificky ovlivňují dostupnost jednotlivých neurotransmiterů spojovaných s depresí, tj. serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. K nejpopulárnějším a nejvíce předepisovaným patří hlavní představitelé AD III. generace, specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI – fluoxetin, fluvoxamin, sertralin, paroxetin, citalopram), které zvyšují dostupnost serotoninu v CNS. JK jejich výhodám patří jednoduché dávkování a dobrá snášenlivost a bezpečnost. Jsou často užívány i v léčbě algických syndromů, i když již máme k dispozici účinnější a relativně bezpečná AD IV. generace.

AD IV. generace

(duální, nová AD). Specificky zvyšují dostupnost dvou neurotransmiterů, serotoninu a noradrenalinu, inhibicí zpětného vychytávání (SNRI) a/nebo modulací příslušných receptorů (noradrenergní a specifické serotonergní antidepresivum, NaSSA). K SNRI patří venlafaxin, milnacipran a duloxetin. Venlafaxin je dostupný ve formě s pozvolným uvolňováním. Mirtazapin je prvním v klinické praxi dostupným zástupcem NaSSA.

V léčbě deprese jsou duální AD stejně účinná jako klasická tricyklická AD, jsou však lépe snášena (méně anticholinergních a kardiovaskulárních nežádoucích účinků). Při srovnání s SSRI jsou účinnější u závažných depresí, ve snášenlivosti se neliší.

Účinnost duálních AD byla prokázána v kontrolovaných studiích u nemocných s chronickou neuropatickou i centrální bolestí bez deprese i s depresivními příznaky.