Bolest a deprese mají některé společné mechanizmy vzniku,

07.04.2011 16:16

 

související úzce se serotoninem a noradrenalinem.

Právě toho se dá využít k léčbě obou poruch současně. Lékem volby jsou antidepresiva s duálním působením.

Protože agresivnější léčba deprese a bolesti klade větší nároky na minimální nežádoucí účinky, jsou pro lepší snášenlivost

zvýhodněna proti TCA některá antidepresiva typu SNRI.