Chiariho malformace a fibromyalgie

18.03.2012 20:54

Chiariho malformace je nejběžnější vrozený strukturální defekt mozečku s výskytem 1 na 1000 porodů, častěji postihující ženy než muže.

Mezi nejčastější příznaky patří bolesti krční páteře, nystagmus, necitlivost a svalová slabost, závratě, otupělost, problémy s rovnováhou, silné bolesti hlavy, porucha termického čití a mnoho dalších v závislosti na rozsahu poškození.
 

Existují tři hlavní typy CM. 

Nejběžnější je typ I, který nesmí způsobovat příznaky a je často nalezený náhodou při vyšetření pro jiné onemocnění.

Typ II (také volal Arnold-Chiariho malformace) je obvykle doprovázena myelomeningocele-formou rozštěpu páteře, ke kterému dochází, když páteřní kanál

Typ III je nejvážnější forma cm a způsobuje závažné neurologické poruchy. Další podmínky někdy spojené s CM patří hydrocefalus a syringomyelia a zakřivení páteře.


Pacienti se dělí na 3 skupiny:
1) vrozená vada, klinické projevy + neurologický nález,
2) přítomna FM, ME/CFS. Žádné neurologické nálezy, mnoho subjektivních příznaků,
3) vrozená vada + FM, ME/CFS < kombinace předchozích skupin.
 

K diagnostice se dnes nejčastěji užívá MRI, dále 3D či jednoduché CT.

 

Srovnatelné Příznaky u FM, ME/CFS, CM a komprese krční míchy

www.nfra.net/Symchart.htm

fmcfsme.com/managementchiarimalformationfibromyalgia.php

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_Chiariho_malformace

www.ninds.nih.gov/disorders/chiari/chiari.htm

www.spineuniverse.com/conditions/fibromyalgia/chiari-malformation-fibromyalgia

www.drlamb.com/chairi.htm