Co lze platit z Pnp, kontrola využití, informace pro pečující

07.03.2012 13:57

Na co je příspěvek určen

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby.

Kontrola využití příspěvku

Způsob využití příspěvku kontrolují pracovníci úřadů městských částí. Pokud je zjištěno, že příspěvek není používán správně, může obecní úřad určit tzv. zvláštního příjemce, který zajistí správné použití příspěvku a v případech zneužívání příspěvku nárok na výplatu příspěvku odejmout.

Postavení osob pečujících

Pokud o svého rodinného příslušníka nebo jinou blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiných (tj. obvykle je přiznán příspěvek na péči), pečují lidé samostatně nebo s dílčí dopomoci sociálních služeb, jsou jim ze zákona přiznány tyto další prvky sociální ochrany:

  • příspěvek na péči je vyplácen i v částečném souběhu s rodičovským příspěvkem
  • doba péče je hlavní pečující osobě započítána jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění
  • hlavní pečující osoba je tzv. „státním pojištěncem“ v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tj. za pečující osobu hradí zdravotní pojištění stát
  • pečující osoby nejsou nijak limitovány při pracovním uplatnění
  • doba péče se považuje za náhradní dobu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti