Dekubity

02.08.2017 01:04
 

Dekubity nebo-li proleženiny jsou problémem téměř 20 % všech pacientů s různými diagnozami. 

Pokud patříte mezi skupinu fibromyalgiků, která převážně leží či sedí měly by jste udělat vše proto, aby nedošlo u vás k poškození kůže.
 
Rizika pro vznik dekubitů:
 • úbytek svalové tkáně - tvoří přirozenou ochranu nad kostěnými výběžky, 
 • podvýživa i nadváha, 
 • zhoršená cirkulace - paralýza zhoršuje krevní průtok a vede k otokům, 
 • cukrovka či vysoký krevní tlak také zhoršují cirkulaci, 
 • kouření výrazně zhoršuje cirkulaci, 
 • celkově špatný zdravotní stav, 
 • vlhkost, 
 • suchá praskající kůže jako brána pro infekci, 
 • stáří - zhoršuje celkovou kvalitu kůže, 
 • předchozí kožní porušení - jizvy jsou náchylnější k poškození, 
 • spasticita - zvyšuje tření o podložku, 
 • extrémní horko nebo chlad, 
 • deprese, č
 • časté pití alkoholu.
Knollovastupnice  slouží k posouzení rizika vzniku dekubitů 
  
Vysvětlivky: • tyto stavy započítat dvojnásobně 
  
 
Parametry                                      0              1                   2                           3 
 
Všeobecný stav zdraví               dobrý      přiměřený     chatrný                 skomírající 
 
Mentální stav                              bdělý      letargie         semikomatózní     komatózní 
 
Aktivita                                        chodící   potřebuje     •trvale na vozíku   •trvale na lůžku 
                                                                  pomoc 
 
Pohyblivost                                 plná       omezená      •velmiomezená      •imobilita 
 
Inkontinence                               žádná    občasná       •obvyklemočová     •úplnástoliceimoči 
 
Příjem výživy ústy                       dobrý     přiměřený     špatný                    žádný 
 
Příjem tekutin ústy                      dobrý     přiměřený     špatný                    žádný 
 
Náchylnost k chorobám                                           
(DM,neuropatie,cévní                 chybí      nevelká        průměrná              silná 
onemocnění,anemie) 
 
  
Skóre nad 12 bodů znamená, že pacient je ohrožen vznikem dekubitů.