Dělení - klasifikace afázie

01.10.2010 20:49

Klasifikace

Dělení I.

  • kortikální (korové) afázie
  • subkortikální (podkorové) afázie

Dělení II.

  • Brocova (expresivní, motorická) afázie - chápání zachované, řeč není plynulá, bez opakování
  • Wernickeho (percepční, senzorická) afázie - špatné chápání, řeč plynulá, ale postrádá smysluplnost (jelikož nemůže být vnitřně kontrolována), bez opakování
  • kondukční afázie - ztráta opakování, zachované chápání a tvorba řeči
  • transkortikální senzorická afázie - špatné chápání, řeč plynulá, opakování zachované
  • transkortikální motorická afázie - chápání zachované, řeč není plynulá, opakování zachované

Dříve se používalo dělení afázie na expresivní a senzorické (receptivní), stejně jako dělení na afasie neplynulé (přední, nonfluent) a plynulé (zadní, fluent).