Délka řízení Příspěvku na péči

08.07.2010 17:19

Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro obecní úřad, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, který posuzuje zdravotní stav žadatele). Obecní úřad může stanovit delší lhůtu pro posouzení zdravotního stavu. Pokud nebyl žadatel vyrozuměn o stanovené lhůtě pro posouzení zdravotního stavu, lze ji zjistit u obecního úřadu, který rozhoduje o dávce.

V případě, že byla okresní správou sociálního zabezpečení překročena stanovená lhůta pro posouzení zdravotního stavu, lze podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti okresní správy sociálního zabezpečení k Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Běžnou praxí bývá i rok čekání. Pokud je rozhodnuto ve váš prospěch jsou vám peníze vyplaceny zpětně. Hezké, ale tu dobu čekání, kdy nemáte na zaplacení někoho kdo vám umyje okna, doveze k lékaři, pomůže když doma lezete po čtyřech to nevrátí. Ani ty bolesti a zoufalost.