Diferenciální diagnostika

08.12.2012 19:12

Diferenciální diagnostika je u fibromyalgie značně komplikovaná. Není zde jasná etiologie onemocnění, ani laboratorní vyšetření, které by diagnózu jednoznačně potvrdilo. Dříve než  je  pacientovi  přidělena  konečná  diagnóza  fibromyalgie,  je nutné  vyloučit  všechny  stavy,  které  by  k chronické  bolesti  a  zvýšené  únavě  mohly  vést. Doporučená vyšetření jsou: běžné laboratorní vyšetření u praktického lékaře, vyšetření pro vyloučení   bakteriálních,  virových, plísňových či parazitárních onemocnění, endokrinologické, neurologické, imunologické a alergologické vyšetření, a v neposlední řadě vyšetření psychologické a psychiatrické. (Bystroň, 2010)
Problémem diferenciální diagnostiky je také častý souběžný výskyt dalšího onemocnění,  jako  je  například  chronický  únavový  syndrom  (u  70%  nemocných jsou současně  splněna i  kritéria  pro  fibromyalgii)  nebo syndrom  mnohočetné chemické sensitivity (Hrnčíř, Dvořák in Pavelka & Rovenský, 2003). Přibližně u  70% pacientů je udáván také souběţný výskyt myofasciálního bolestivého syndromu (Kolář, 2009).
Některé patologické stavy pravděpodobně spouští nebo akcelerují symptomy fibromyalgie. Příznaky těchto stavů jsou poté akcentované a subjektivně hůře tolerované (Kolář, 2009).
Fibromyalgie také může některá onemocnění zastírat a oddalovat tak diagnózu některých  primárních  psychiatrických  onemocnění  nebo  například  systémový lupus erythematodes. Častý je i opačný problém, kdy jsou fibromyalgičtí pacienti neúspěšně léčeni pro jinou chorobu. Nejčastějšími nesprávnými dignózami jsou: lymeská borrelióza, lupus erythematodes, časná spondylartropatie, hypothyreóza, hypochondrie, ischias, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, neuropatie, a další (Hrnčíř, Dvořák in Pavelka & Rovenský, 2003).