Ergonomie

01.10.2012 19:17

Cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka.

cs.wikipedia.org/wiki/Ergonomie


Ergonomie je vědní obor zabývající se ochranou zdraví člověka při práci. Vliv pracovní polohy na pohybový systém člověka. Nesprávná ergonomie práce vede k nepřiměřené pracovní zátěži s důsledkem přetížení určitých svalových skupin a kloubů.  Dlouhodobé působení pak vede k postižení pohybového aparátu.

docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:0HVgZhb9rvYJ:www.specou.cz/files/skolazad-prez.pdf+%C5%A1kola+zad&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESgLifvxFlAkaK3yOcKc5mtXwnSjmYOGUkJKxUGefD6-ZXtpbaQlu7kNSU3jepObg50Z9sjR8XmKFRo7ywKI7Hdc0wmTZ6zHYxgqJnGRHFIIskOaTf6O7SE75qzOmtiE-y1WJxFK&sig=AHIEtbSTgLzEsUWdH13NQ7Sd9TPzKdQarw

 

Česká ergonomická společnost (ČES)

www.vubp.cz/ces/

 

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs