FM je spojena s abnormální aktivitou v částech mozku, které zpracovávají signály bolesti a spojují je s dalšími oblastmi

01.12.2014 16:07

Švédský lékař Dr. Pär Flodin s kolegy z Karolinska institut ve Stockholmu informoval o tomto novém zjištěni v časopise Brain Connectivity.
Snížené připojení mozku u pacientů s fibromyalgií.
Ve své studii výzkumníci srovnávali mozkovou aktivitu u žen s nebo bez FM. U pacientů s fibromyalgií našli snížené propojení mezi oblastí mozku, které zpracovávají bolesti a senzomotorické signály.

Výsledky ukázaly, že lidé s FM mají významně zvýšenou citlivost bolesti ve srovnání s kontrolní skupinou.
Snížené připojení mozku může přispět k regulaci bolesti u FM.

Při studii ženám skenovaly funkční magnetickou rezonancí (fMRI) mozek zatímco zažívaly různé úrovně bolesti tlakem na palec. Den před skenováním, ženy dokončily testy na kalibraci jejich citlivosti na bolest. Počítačem řízený tlak stimulátoru aplikoval tlak na palec levé ruky, zatímco oni hodnotili citlivost.
Nesměly užívat léky proti bolesti a sedativa 48 hodin před posuzováním bolesti a 72 hodin před skenováním fMRI. Snížení rychlosti propojení mozku by mohlo narušit vnímání bolestí. Skeny ukázaly, "funkční oddělení" mezi oblastmi mozku, které zpracovávají signály bolesti i jiné části mozku, včetně těch, které řídí sensorimotorickou aktivitu (soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou).
Šéfredaktor časopisu  Dr. Christopher Pawela, profesor z Medical College z Wisconsinu v USA považuje tuto studii za důležitý krok v pochopení proč u FM jde o tak výrazné vnímaní bolesti. www.medicalnewstoday.com/articles/283346.php

 
English (auto-detected) » Hungarian