Fyzická bolest je konzistentní rizikový faktor pro vznik sebevražedných myšlenek a chování

01.12.2015 20:39

 

To potvrdily výsledky nedávného metaanalýzy, jenž analyzuje data z mnoha na sobě nezávislých studií zveřejněné v Journal of psychiatrické Research. Raffaella Calati s kolegy z La Colombiere Hospital, University of Montpellier UM1, Francie. Relevantní studie byly prováděny u osob s jakýmkoliv typem fyzické bolesti - včetně bolestí hlavy, zad, krku, hrudníku, pohybového aparátu, břišní a pánevní bolesti, artritidy, fibromyalgie i lékařsky nevysvětlitelné nebo nespecifikované bolesti.

Byly zkoumány současné a celoživotní sebevražedné myšlenky i chování, včetně přání zemřít (DW), sebevražedné myšlenky (SI),
sebevražedné plány (SP), sebevražedné pokusy (SA) a sebevraždy (SD). Výsledky ukázaly, že jedinci s fyzickou bolestí častěji
uváděli celoživotní přání zemřít, měly sebevražedné myšlenky, plánovaly sebevraždu a i za sebou sebevražedné pokusy.

U lidí s fyzickou bolestí je více pravděpodobné, že spáchají sebevraždu, než lidé co nemají chronické bolesti. 

fibromyalgianewstoday.com/2015/11/06/physical-pain-linked-suicidal-thoughts-behaviors/