Historie fibromyalgického syndromu

01.02.2019 18:28


Dnes je fibromyalgie označována jako nová nemoc, ačkoliv má za sebou dlouhou historii, v průběhu které se měnila nejen její jména, ale i teorie popisující tuto nemoc.
Fibromyalgie není dosud zcela přijata lékařskou i širokou veřejností, přestože mnoho výzkumů, kterým se věnují výzkumné týmy po celém světě potvrdilo řadu abnormalit u pacientů s FM.

Zpátky na začátek – 1592-1900
Na úplném počátku od sebe lékaři nebyli schopní rozeznat jednotlivá onemocnění vyznačující se silnými bolestmi. Roku 1592 představil francouzský lékař termín revmatismus, popisoval muskuloskeletální bolest, která nepochází z poranění. Jednalo se o termín, pod který patřily nemoci jako fibromyalgie, artritida a spousta dalších chorob. Následně lékaři začali pro bolestivá onemocnění, která nezpůsobují deformity jako je fibromyalgie používat termín svalový revmatismus.
O dvě století později byly definice stále poněkud nejasné. Nicméně roku 1815 zaznamenal skotský lékař William Balfour bulky na pojivových tkáních a vyjádřil hypotézu, že za bolestí a bulkami může být zánět. Jako první rovněž popsal citlivé body na těle (které se následně začaly používat při diagnóze fibromyalgie).
O několik desítek let později, francouzský lékař Francois Valleix používá termín " neuralgie " popisuje, že bolest z bolestivých míst cestují podél nervů. Další teorie poukazují na hyperaktivní nervová zakončení nebo problémy se samotnými svaly.
V roce 1880, americký neurolog George William Beard razil termíny neurastenie a myelasthenia k popisu velkoplošné bolesti, kterou doprovází únava a psychické poruchy. Věřil tomu, že je za vším stres.
1900 – 1975
Na počátku 20.století se roztrhl pytel se specifičtější terminologií. Následuje výčet termínů, které se používaly k označení nemocí podobnými fibromyalgii:
Myogelesis
Tvrdnutí svalů
Fibrositis
Termín fibrositis byl vytvořen roku 1904 britským neurologem sirem William Gowersem a je tím, který se uchytil. Zde je seznam symptomů, které neurolog zmiňoval a které jsou podobné symptomům fibromyalgie:
- spontánní bolest
- citlivost na tlak
- únava
- poruchy spánku
- citlivost na chlad
- zhoršení příznaků při nadměrném užívání svalů
Navrhoval léčbu kokainovými injekcemi, které se v té době používaly jako lokální anestetikum.
„Fibro“ znamená pojivová tkáň a “itis“ znamená zanícení.
Ve 30.letech se stále více začalo mluvit o bolesti ve svalech a také o citlivých bodech. Lokální injekce anestetiky byl nadále navrhovaná léčba.
V této době byla fibrositida diagnostikována často. V roce 1936 byla uváděna jako nejčastější forma chronického revmatismu. V Británii byla zodpovědná za 60% případů na pojišťovnu u revmatických onemocnění.
Výzkum také prokázal koncepci uvedené svalové bolesti. Studie drah bolesti a hyperalgezií (zvýšená odezva na bolest) připouští, že roli u FM má CNS – centrální nervový systém.
Vzniká i termín " myofasciální syndrom bolesti " pro lokalizované bolesti . Výzkumníci naznačují, že rozšířená bolest fibrositis může se vyskytovat u jedné osoby, která má několik bodů syndromu myofasciální bolesti .
V průběhu druhé světové války si lékaři povšimli, že především vojáci jsou velice náchylní pro rozvoj fibrositidy. Vojáci nevykazovali znaky zánětu nebo fyzické degenerace, příznaky byly spojené se stresem a depresí , takže jejich nemoc byla pojmenována „psychogenní revmatismus“. Roku 1937 studie naznačila, že fibrositis je chronický psychoneurotický stav. Tím počala diskuze zda nemoc je fyzického nebo psychického původu.
Fibrositis získává více uznání, přestože lékaři se nemohou shodnout na jejím původu. Roku 1949 vyšla o fibrositidě kapitola ve velice uznávané knize o revmatologii Artritída a spřízněná onemocnění, ve které zaznělo, že již neexistuje pochyb o tom, že tato nemoc vážně existuje a byly zde mj. vypsány i možné příčiny jejího rozvinutí:
-infekce
-traumata či povolání,
-vliv počasí,
-psychologická onemocnění.
Již je popisováno, že nemoc zahrnuje několik velmi různých typů bolestivých stavů + přítomnost únavy, bolestí hlavy a psychického utrpení, ale není uváděna špatná kvalita spánku.
Pvní popis fibrositidy, který se nejvíce blíží tomu, jak na fibromyalgii nahlížíme dnes pochází z výzkumu Eugene F. Traut's z roku 1968:
- nemoc se nachází převážně u žen,
- generalizované bolesti a ztuhlost svalů,
- únava,
- bolesti hlavy,
- kolitida (zánět střev),
- špatný spánek,
- objeveny „fibro body“ pomocí fyzických testů,
- důležité je spojení mysl-tělo,
Spolu s generalizovanou bolestí, poznal i některé regionální, ty které se zdají být běžné, včetně toho, co dnes známe jako syndrom karpálního tunelu. Zmínil se o " různých úrovní míšní osy ", které můžete poznat z moderních diagnostických kritérií: bolest v axiálním skeletu (kostí na hlavě, krku, hrudníku a páteři), a ve všech čtyřech kvadrantech těla.
O čtyři roky později, když vědec Hugh A. Smythe napsal kapitolu učebnice fibrositis, která měla dalekosáhlý vliv na budoucí výzkumy, začal být nazýván „dědečkem moderní fibromyalgie“. Byl první, kdo ji popisuje jako rozsáhlý stav, tak ho odlišuje od syndromu myfascialní bolesti .
Smythe se zaměřoval na špatnou kvalitu spánku pacientů s fibromylagií a odhalil dysfunkci fáze 3 a 4. Rovněž prohlásil, že neosvěžující spánek, trauma a emoční stres přispívají ke zhoršování příznaků.
Následný výzkum potvrdil abnormality ve spánku, stejně jako to, že nedostatek spánku může vést k fibromyalgii.
Smythe pak byl zapojený i do studie, která lépe definovala fibrobody a navrhl jejich použití v diagnostice. Uvádí rovněž chronické bolesti, poruchy spánku, ranní ztuhlost a únava jako příznaky, které by mohly pomoci diagnostikovat stav.
1976 - Nyní
Výzkumníci sice udělali jisté pokroky v oblasti fibrositidy, však stále se jim nedařilo najít důkaz zánětlivého onemocnění a proto došlo ke změně jména na fibromyalgie (fibro=pojivové tkáně, my=muscle(sval), algia=bolest).
Přesto, mnoho otázek zůstalo. Hlavní příznaky jsou nejasné a v populaci běžné. Lékaři stále ještě nevědí co je fibromyalgie.
Klíčový studie vedená Muhammed Yunus v roce 1981 potvrzuje, že bolest, únava a špatná kvalita spánku jsou významně častější u lidí s fibromyalgií, než u zdravých lidí. Počet fibrobodů je podstatně vyšší; a že řada dalších symptomů se vyskytuje mnohem častěji.
Například :
- subjektivní otoky,
- parestezie,
- syndrom dráždivého tračníku ( IBS ), napětí, bolesti hlavy a migrény .
Tento dokument pojmenoval velké množství symptomů, které se vyskytují u FM Fibromyalgickým syndromem s kritérii odlišující ho od jiných onemocnění.
Výzkum potvrzuje, že symptomy a překrývající se příznaky jsou ve skutečnosti spojené s fibromyalgií.
Yunus pak vedl výzkum několika překrývajících příznaků, včetně primární dysmenorei spolu s i IBS, napětím, bolestí hlavy a migrénou. On věřil, že jednotícím prvkem jsou svalové křeče, to předcházelo teorii centrální senzitizace.
Od tohoto bodu, proběhlo obrovské množství publikovaných výzkumů a došlo v pokroku. Stále ještě nemáme odpovědi na všechny otázky, ale získali jsme mnohem lepší pochopení toho, co se může dít v našem těle.

Důležité pokroky zahrnují:
1984 - První publikovaná studie spojující vyšší prevalenci fibromyalgie u pacientů s revmatoidní artritidou;
1985 - Byla zveřejněna první kontrolovaná studie fibromyalgie mladistvých;
1986 – Poprvé se ukázaly být efektivní léky ovlivňující serotonin a noradrenalin;
1990 - American College of Rheumatology stanoví oficiální diagnostická kritéria rozšířené bolesti a citlivost v nejméně 11 z 18 konkrétních bolestivých míst, tak standardizaci kritérií pro zařazení výzkumu po celém světě;
1991 – Fibromyalgický dotazník - Impact Questionnaire (heiQ) byl vyvinut pro lékaře k vyhodnocení funkčnosti; https://fibromyalgik.webnode.cz/…/fibromyalgia-impact-ques…/
1992 - 12. 5. Mezinárodní den informovanosti o Fibromyalgii a objev nízkých hladin růstového hormonu; 
1993 - Studie ukazují, centrální senzibilizaci a abnormality osy HPA (regulace napětí);
1994 - Potvrzení zvýšené substance P (bolest messenger) v mozkomíšním moku;
1995 - První americká studie prokazuje prevalenci u fibromyalgie ve 2% populace;
1995 - První SPECT https://cs.wikipedia.org/wiki/Scintigrafie (zobrazení mozku) ukazuje abnormální vzory průtoku krve mozkem; 
1999 - První studie prokazující genetickou zátěž v rodinách; 
2000 - Recenze důkazů navrhuje termín Syndrom centrální senzibilizace;
2005 - American Pain Society vydává první pokyny pro léčbu bolesti fibromyalgie; 
2006 - Fibromyalgický syndrom je registrován pod kódem: M 79,7 fibromyalgie.
2007 - Lyrica (pregabalin) se stane prvním lékem schválené léčby FDA v USA , Cymbalta (duloxetin) a Savella (milnacipran) následují v roce 2008 a 2009. Tato léčba nikdy nebyla schválena pro FM v Evropě. Několik výzkumů potvrdilo malou účinnost těchto léků u fibromyalgie.
2010 - American College of Rheumatology vydává alternativní diagnostická kritéria pomocí dotazníků místo testování fibrobodů. Ty v následujících letech byla několikrát reevidovány.
2010 - Všichni posudkový lékaři v ČR byli povinni absolvovat inovační kurs, kde jim bylo o FM sděleno vše.
2013 - Neuropatie tenkých vláken u pacientů s fibromyalgií posiluje dysautonomicko-neuropatickou hypotézu a potvrzuje reálnou bolest u fibromyalgie. Tyto nové poznatky podporují fibromyalgii jako primárně neurologickou entitu, spinální ganglie mohou být klíčem. 
2014 - Chronická aktivace mikroglií v páteři může být alespoň částečně zodpovědná za dva abnormální typy bolesti. Hyperalgézií ve svalech a mechanickou alodynií. Obě tyto typy bolesti jsou klíčovými rysy fibromyalgie.
2015 - MR / PET skenování zjišťuje, že gliová aktivace v několika oblastech mozku pacientů s fibromyalgií je významně vyšší než u kontrolních účastníků. To uvolňuje zánětlivé mediátory, které senzibilizují dráhu bolesti a přispívají k únavě. Výzkumné týmy navrhují gliální modulaci jako potenciální terapeutickou strategii pro FM. Dysregulace neuroimunní aktivace je jeden potenciální mechanismus přispívající k dříve hlášeným centrálním odchylkám a centrální senzibilizaci v FM.
2017- Nalezeny zvýšené hladiny látky nazývané fraktalkin, která může hrát klíčovou roli při aktivaci mikroglie, zvýšené citlivosti na bolest a alodynie.
2018 - Zájem vědců se soustřeďuje na široce rozšířený zánět mozku u osob s fibromyalgií a zvažuje možnosti léčby.
2019 - Stále je v ČR o FM malé povědomí mezi lékaři a nelze na tuto dg získat invalidní důchod, přestože mnoho pacientů je plně invalidizováno.

Výzkum se zaměřuje na příčinu onemocnění, nejnovější studie: 
Zánět fascie - některé výzkumy naznačují, že rozšíření bolest fibromyalgie může být opravdu zánětlivého původu, v pojivové tkáně zvané fascie. https://chronicfatigue.about.com/…/fibromyalgia-pain-is-fas…
Výzkumníci tvrdí, že lidé s fibromyalgií mohou mít spoustu dalších senzorických nervů na určité části oběhového systému, které by mohly způsobit silné bolesti a citlivost, dysregulovanou průtok krve a regulovat svou vnitřní teplotu. https://chronicfatigue.about.com/…/too-many-nerves-new-path…
U FM je potvrzena neuropatie malých vláken - výzkum ukazuje, že mohou být poškozeny některé specializované nervy. https://chronicfatigue.about.com/…/is-fibromyalgia-misdiagn…
Některé výzkumy ukazují na abnormální aktivitu imunitního systému, které mohou naznačovat chronické aktivaci imunitního systému nebo autoimunity. Jedna studie naznačuje, autoimunitní reakci na serotonin. Další navrhuje možný diagnostický test založený na imunitním profilu. 
Několik vědců také pracuje na vytvoření podskupin fibromyalgie, věří, že to je klíč ke stanoví základních mechanismů a nalezení nejlepší léčby. Důležité je vytvoření objektivních diagnostických nástrojů, jako jsou testy nebo krevní testy. 
Přibývá důkazů, že FM je způsobena abnormální regulací přenosu a zpracování bolesti. Zásadní roli při tom zřejmě hraje proces centrální senzitizace se zvýšenou excitabilitou sekundárních neuronů na míšní úrovni a sníženou tlumivou aktivitou descendentního inhibičního systému. Genetická dispozice a různé spouštěcí mechanismy predisponují jednotlivé osoby, aby se tyto procesy uplatnily a klinicky manifestovaly. K tomu všemu navíc přistupuje modulace vnímání bolesti v důsledku emocionálních a eventuálně psychopatologických faktorů.
Stále vzrůstá důkaz neurogenně odvozených zánětlivých mechanismů, které se vyskytují v periferních tkáních, míše a mozku. Ty zahrnují celou řadu neuropeptidů, chemokinů a cytokinů s aktivací vrozených i adaptivních imunitních systémů. Tento proces má za následek několik periferních klinických rysů fibromyalgie, jako je otok a dysestézie, a může ovlivnit centrální příznaky, jako je únavnost a kognitivní změny. Na druhé straně emocionální a stresově související fyziologické mechanismy jsou považovány za přední spouštěče neurogenního zánětu fibromyalgie.

Fibromyalgii se ještě stále nedostalo všeobecného přijetí lékařské komunity, ale tento moment je blíž více než kdy jindy. Výzkumy dokazují, že je skutečná a fyziologická, toto onemocnění se stává důvěryhodné. Stále více pacientům se dostává porozumění, respektu a co je nejdůležitější, lepší léčby a léčebných postupů, které nám pomohou získat zpět naše životy a mít budoucnost.
https://fibromyalgik.webnode.cz/news/historie-fibromyalgie1/
https://chronicfatigue.about.com/…/The-History-of-Fibromyal…
Výzkumy a informace o fibromyalgickém syndromu https://fibromyalgik.webnode.cz/