Historie Fibromyalgie

04.06.2014 01:04

Dnes je fibromyalgie označována jako nová nemoc, ačkoliv má za sebou dlouhou historii, v průběhu které se měnila nejen její jména, ale i teorie popisující tuto nemoc.

Fibromyalgie nebyla vždy zcela přijata lékařskou i širokou veřejností a v nynější době nejnovější průzkumy dokazují, že se jedná o opravdovou nemoc.


 

Zpátky na začátek – 1592-1900

Na úplném počátku od sebe lékaři nebyli schopní rozeznat jednotlivá onemocnění vyznačující se silnými bolestmi.

Roku 1592 představil francouzský lékař termín revmatismus, popisovat muskuloskeletální bolest, která nepochází z poranění . Jednalo se o termín, pod které patřily nemoci jako fibromyalgie, artritida a spousta dalších chorob. Následně lékaři začali pro bolestivá onemocnění, která nezpůsobují deformity jako je fibromyalgie používat termín svalový revmatismus.

O dvě století později byly definice stále poněkud nejasné. Nicméně roku 1815 zaznamenal skotský lékař William Balfour bulky na pojivových tkáních a vyjádřil hypotézu, že za bolestí a bulkami může být zánět. Jako první rovněž popsal citlivé body na těle (které se následně začaly používat při diagnóze fibromyalgie.

 O několik desítek let později, francouzský lékař Francois Valleix používá termín " neuralgie " popisuje, že bolest z bolestivých míst cestují podél nervů. Další teorie poukazují na hyperaktivní nervová zakončení nebo problémy se samotnými svaly.

V roce 1880, americký neurolog George William Beard razil termíny neurastenie a myelasthenia k popisu velkoplošné bolesti, kterou doprovází únava a psychické poruchy. Věřil tomu, že je za vším stres.


 

1900 – 1975

Na počátku 20.století se roztrhl pytel se specifičtější terminologií. Následuje výčet termínů, které se používaly k označení nemocí podobnými fibromyalgii:

  • Myogelesis

  • Tvrdnutí svalů

  • Fibrositis

 

Termín fibrositis byl vytvořen roku 1904 britským neurologem sirem William Gowersem a je tím, který se uchytil. Zde je seznam symptomů, které neurolog  zmiňoval a které jsou podobné symptomům fibromyalgie:

- spontání bolest

- citlivost na tlak

- únava

- poruchy spánku

- citlivost na chlad

- zhoršení příznaků při nadměrném úžívání svalů

 

Navrhoval léčbu kokainovými injekcemi, které se v té době používaly jako lokální anestetikum.

 


 

Fibro“ znamená pojivová tkáň a “itis“ zamená zanícení.

 

Ve 30.letech se stále více začalo mluvit o bolesti ve svalech a také o citlivých bodech. Lokální injekce anestetiky byl nadále navrhovaná léčba.

V této době byla fibrositida diagnostikována často. V roce 1936 byla uváděna jako nejčastějiší forma chronického revmatismu. V Británii byla zodpovědná za 60% případů na pojišťovnu u revmatických onemocnění.

Výzkum také prokázal koncepci uvedené svalové bolesti. Studie drah bolesti a hyperalgezií (zvýšená odezva na bolest ), připouští, že roli u FM má CNS – centrální nervový systém.

 

Vzniká i termín " myofasciální syndrom bolesti " pro lokalizované bolesti . Výzkumníci naznačují, že rozšířená bolest fibrositis může se vyskytovat u jedné osoby, která má několik bodů syndromu myofasciální bolesti .

 

V průběhu druhé světové války si lékaři povšimli, že především vojáci jsou velice náchylní pro rozvoj fibrositidy. Vojáci nevykazovali znaky zánětu nebo fyzické degenerace, příznaky byly spojené se stresem a depresí , takže jejich nemoc byla pojmenována „psychogenní revmatismus“. Roku 1937 studie naznačila, že fibrositis je chronický psychoneurotický stav . Tím počala diskuze zda nemoc je fyzického nebo psychického původu.


 

Fibrositis získává více uznání, přestože lékaři se nemohou shodnout na jejím původu. Roku 1949 vyšla o fibrositidě kapitola ve velice uznávané knize o revmatologii Artritída a spřízněná onemocnění, ve které zaznělo, že již neexistuje pochyb o tom, že tato nemoc vážně existuje a byly zde mj. vypsány i možné příčiny jejího rozvinutí:

-infekce

-traumata či povolání,

-vliv počasí,

-psychologická onemocnění.

 

Již je popisováno, že nemoc zahrnuje několik velmi různých typů bolestivých stavů + přítomnost únavy , bolestí hlavy a psychického utrpení, ale není uváděna špatná kvalita spánku.


 

Pvní popis fibrositidy, který se nejvíce blíží tomu, jak na fibromyalgii nahlížíme dnes pochází z výzkumu Eugene F. Traut's z roku 1968:

- nemoc se nachází převážně u žen,

- generalizované bolesti a ztuhlost svalů,

- únava,

- bolesti hlavy,

- kolitída (zánět střev),

- špatný spánek,

- objeveny „fibro body“ pomocí fyzických testů,

- důležité je spojení mysl-tělo,


 

Spolu s generalizovanou bolestí, poznal i některé regionální, ty které se zdají být běžné, včetně toho, co dnes známe jako syndrom karpálního tunelu . Zmínil se o " různých úrovní míšní osy ", které můžete poznat z moderních diagnostických kritérií: bolest v axiálním skeletu ( kostí na hlavě, krku , hrudníku a páteři ), a ve všech čtyřech kvadrantech těla .

 

O čtyři roky později, když vědec Hugh A. Smythe napsal kapitolu učebnice fibrositis, která měla dalekosáhlý vliv na budoucí výzkumy, začel být nazýván „dědečkem moderní fibromyalgie“. Byl první, kdo ji popisuje jako rozsáhlý stav, tak ho odlišuje od syndromu myfascialní bolesti .

 

Smythe se zaměřoval na špatnou kvalitu spánku pacientů s fibromylagií a odhalil dysfunkci fáze 3 a 4. Rovněž prohlásil, že neosvěžující spánek, trauma a emoční stres přispívají ke zhoršování příznaků.

 

Následný výzkum potvrdil abnormality ve spánku, stejně jako to, že nedostatek spánku může vést k fibromyalgii.

Smythe pak byl zapojený i do studie, která lépe definovala fibrobody a navrhl jejich použití v diagnostice. Uvedí rovněž chronické bolesti, poruchy spánku, ranní ztuhlost a únava jako příznaky, které by mohly pomoci diagnostikovat stav.

 

 

1976 - Nyní

Výzkumníci sice udělali jisté pokroky v oblasti fibrositidy, však stále se jim nedařilo najít důkaz zánětlivého onemocnění a proto došlo ke změně jména na fibromyalgie (fibro=pojivové tkáně, my=muscle(sval), algia=bolest)

Přesto, mnoho otázek zůstalo. Hlavní příznaky jsou nejasné a v populaci běžné. Lékaři stále ještě nevědí co je fibromyalgie.

Klíčový studie vedená Muhammed Yunus v roce 1981 potvrzuje, že bolest , únava a špatná kvalita spánku jsou významně častější u lidí s fibromyalgií , než u zdravých lidí. Počet fibrobodů je podstatně vyšší ; a že řada dalších symptomů se vyskytuje mnohem častěji .

 

Například :
- subjektivní otoky ,
- parestézie,
- syndrom dráždivého tračníku ( IBS ) , napětí, bolesti hlavy a migrény .

 

Tento dokument pojmenoval velké množství symptomů, které se vyskytují u FM Fibromyalgickým syndromem s kritérii odlišující ho od jiných onemocnění.

Výzkum potvrzuje, že symptomy a překrývající se příznaky jsou ve skutečnosti spojené s fibromyalgií .

Yunus pak vedl výzkum několika překrývajících příznaků , včetně primární dysmenorei spolu s i IBS, napětím, bolestí hlavy a migrénou. On věřil, že jednotícím prvkem jsou svalové křeče, to předcházelo teorii centrální senzitizace.

Od tohoto bodu, proběhlo obrovské množství publikovaných výzkumů a došlo v pokroku. Stále ještě nemáme odpovědi na všechny otázky, ale získali jsme mnohem lepší pochopení toho, co se může dít v našem těle .

Důležité pokroky zahrnují :

 

1984 - První publikovaná studie spojující vyšší prevalenci fibromyalgie u pacientů s revmatoidní artritidou;
1985 - Byla zveřejněna první kontrolovaná studie fibromyalgie mladistvých;
1986 – Poprvé se ukázaly být efekticní léky ovlivňující serotonin a noradrenalin;
1990 - American College of Rheumatology stanoví oficiální diagnostická kritéria rozšířené bolesti a citlivost v nejméně 11 z 18 konkrétních bolestivých míst, tak standardizaci kritérií pro zařazení výzkumu po celém světě;
1991 – Fibromyalgický dotazník -
Impact Questionnaire (heiQ) byl vyvinut pro lékaře k vyhodnocení funkčnosti;     https://fibromyalgik.webnode.cz/news/fibromyalgia-impact-questionaire-fiq-/
1992 - Objev nízkých hladin růstového hormonu;
1993 - Studie ukazují, centrální senzibilizaci a abnormality osy HPA (regulace napětí);
1994 - Potvrzení zvýšené substance P (bolest messenger) v mozkomíšním moku;
1995 - První americká studie prokazuje prevalenci u fibromyalgie ve 2% populace;
1995 - První SPECT
https://cs.wikipedia.org/wiki/Scintigrafie (zobrazení mozku) ukazuje abnormální vzory průtoku krve mozkem;
1999 - První studie prokazující genetickou zátěž v rodinách;
2000 - Recenze důkazů navrhuje termín Syndrom centrální senzibilizace;
2005 - American Pain Society vydává první pokyny pro léčbu bolesti fibromyalgie;

2007 - Lyrica (pregabalin) se stane prvním lékem schválené léčby FDA v USA , Cymbalta (duloxetin) a Savella (milnacipran) následují v roce 2008 a 2009;
2010 - American College of Rheumatology vydává alternativní diagnostická kritéria pomocí dotazníků místo testování fibrobodů.

 

Několik vědců také pracuje na vytvoření podskupin fibromyalgie, věří, že to je klíč ke stanoví základních mechanismů a nalezení nejlepší léčby. Důležité je vytvoření objektivních diagnostických nástrojů, jako jsou testy nebo krvní testy.
 

 

Fibromyalgii se ještě stále nedostalo všeobecného přijetí lékařské komunity, ale tento moment je blíž více než kdy jindy. Výzkumy dokazují, že je skutečná a fyziologická, toto onemocnění se stává důvěryhodné. Stále více pacientům se dostává porozumění, respektu a co je nejdůležitější, lepší léčby a léčebných postupů, které nám pomohou získat zpět naše životy a mít budoucnost.

https://chronicfatigue.about.com/od/whatisfibromyalgia/fl/The-History-of-Fibromyalgia_3.htm


 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian