HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE

11.09.2010 16:13

HSSP tvoří především tyto svaly:

  • příčný sval břišní (m. transversus abdominis)

  • svaly podél páteře (mm. multifidi)

  • pánevní dno (diophragma pelvis)

  • bránice (diohragma)

Svaly HSSP zabezpečují stabilizaci (zpevnění) páteře během všech našich pohybů, aktivních (chůze, běh) i pasivních (stoj, sed). Jejich aktivace do stabilizace páteře je automatická, a tím plní ochrannou funkci proti zátěži na strukturu páteře. Pokud dojde k poruše souhry těchto svalů, dojde ke ke svalové dysbalanci a následně k vertrogenním potížím. Víceméně se jedná o oslabení těchto hlubokých svalů a práci za ně přebírají svaly povrchové, které jsou pak přetížené, vzniká zde svalové napětí, bolesti. Čím více práce přebírají povrchové svaly, tím více ochabují hluboké svaly a vzniká tak začarovaný kruh.

Cílené ovlivnění stabilizační funkce páteře má význam jak v prevenci, tak i ve vlastní léčbě vertrogenních poruch.

 

 

Aktivace svalů HSSP:

Tyto svaly se nacházejí především ve středu těla, kterému také říkáme centrum síly neboli core. K  nejefektivnějšímu zapojení těchto svalů dochází tehdy, když se pánev spolu s páteří nachází v neutrální poloze (ani podsazená, ani vysazená) a všechny svaly jsou zapojeny najednou, a to přibližně na 30% dílu kontrakce. Aktivace centra síly je důležitá pro všechny naše každodenní aktivity.