Ing.Dana Steinová z ČSTPMJ nám doporučuje trénovat mozek

26.09.2010 21:06

Problémy s pamětí?

Čím jsme starší, tím je to s naší pamětí horší… Tak hodnotí stav své paměti většina populace, a nemyslím tím pouze seniory, nebo lidi, kteří trpí nějakou chorobou, ale i relativně zdraví lidé produktivního věku. Lze proti tomu něco dělat? Ano, komunikovat s okolím, číst knihy, poslouchat hudbu, počítat sudoku, luštit křížovky, osmisměrky, hrát šachy a bridž. Ted´možná čtenáři namítnou, že tohle všechno dělají a stejně mají s pamětí problémy: neustále hledají brýle, když otevřou lednici, tak si nemohou vzpomenout, pro co to vlastně šli, propásnou schůzku, nepamatují si telefonní čísla a o jménech ani nemluvě. Tak to budete muset přijít do kurzu trénování paměti. Obvykle k nám přichází lidé, kteří jsou si vědomi svých problémů s pamětí a hledají pomoc. Ale nemají tolik času, aby čekali několik let na to, než se efekt trénování paměti pomocí zhora popsaných cvičení projeví. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging s uspokojením konstatuje, že její terapie „příjemného šoku“ má naštěstí většinou efekt okamžitý, protože trenér paměti má k dispozici nástroje, které klientovi zvednou sebevědomí obvykle během několika minut. Pracujeme s mnemotechnikami, které jsou víceméně mechanickým nástrojem a není obtížné se je naučit. Dokáží skvělým způsobem vykompenzovat nedokonalost lidské paměti. Klient zažívá příjemný šok z toho, že si je schopen zapamatovat tak neuvěřitelné množství informací. Prudce se mu zvýší sebevědomí a k novým informacím začne přistupovat s pozitivním očekáváním, že je schopen si je zapamatovat a to, samozřejmě, ovlivňuje výsledek.Velmi důležité také je, že trenér paměti se cítí osobně zodpovědný za úspěch klienta. Výuka u nás není orientována výhradně na zvýšení kapacity mozku, tak jak je tomu u většiny klasických programů kognitivní stimulace ve světě, které jsou v poslední době kritizovány za to, že mají velmi omezené praktické využití. Ve spolupráci se zahraničními experty se nám podařilo už před lety vytvořit kognitivní trenink, jehož výstupem je minimalizaci problémů s pamětí v běžném denním životě našich klientů.A výsledkem je jejich zvýšené sebevědomí , sebehodnocení a pocit osobní zdatnosti, které vedou k tomu, že klienti zvládají problémy denního života s daleko větším přehledem.Z toho vyplývá, že kurzy trénování paměti nejsou pouze o zlepšení paměti, ale hlavně o zlepšení kvality života jako takového.
Ing.Dana Steinová - Předsedkyně ČSTPMJ.  www.trenovanipameti.cz