Jak s dětmi mluvit o své nemoci

02.08.2017 03:20

 

Buďte otevření, věcní, přímí. Vysvětlete dítěti, co máte za nemoc, jak se budete léčit, jak vás nemoc změní, že není smrtelná, že nebudete schopni zastat tolik práce v domácnosti, chodit do zaměstnání apod.

Dovolte dítěti se kdykoliv na cokoliv zeptat. Děti totiž nejvíce traumatizuje, když se „o tom“ nemluví, když panuje nevyřčené pravidlo, že se nesmí zeptat. Pokud ale dítě nechce o nemoci mluvit, nenuťte jej.

Podporujte naději, že se situace zlepší. Vysvětlete dítěti, že všechny změny v důsledku nemoci jsou pro vás důležité. Optimistický, pozitivní přístup k léčbě dává dítěti signál, že s nemocí bojujete.

Sdílejte přiměřeně své emoce z nemoci (smutek, strach, vztek) a ujistěte dítě, že je v pořádku cítit je také. V žádném případě to ale neznamená, že se budete chovat hystericky. 

Předejděte zbytečným stráškům. Především malé děti je nutné ubezpečit, že ony samy ani jejich chování (zlobení) nejsou zdrojem ani viníkem nemoci. Menší děti mohou také mít strach z „nakažení“.

Článek byl upraven z originálu p12.helpnet.cz/aktualne/jedna-z-peti-zen-svym-detem-nerekla-ze-ma-rakovinu-prsu