Jednotlivá antidepresiva

19.01.2011 15:02

Venlafaxin:

V kontrolovaných studiích byla prokázána jeho úspěšnost u postherpetické a neuropatické bolesti, hlavně u diabetické periferní neuropatie a v otevřených studiích u fibromyalgie. Je také užíván ke zvládání vazomotorických příznaků souvisejících s menopauzou.

Duloxetin:

Je účinný u diabetické periferní neuropatické bolesti a fibromyalgie. Je také úspěšným lékem u stresové močové inkontinence, zřejmě proto, že vede ke zvýšené aktivaci uretrálního sfinkteru.

Milnacipran:

Studie prokázaly zmírnění bolesti u osteoartritidy a degenerativní spondylózy, glosodynie, postherpetické neuralgie, temporomandibulární bolesti. Kontrolované studie poukazují na dobrý efekt milnacipranu u fibromyalgie.

Mirtazapin:

Máme k dispozici údaje o příznivém ovlivnění bolestivých syndromů u nemocných s rakovinou. Mirtazapin je navíc antagonista serotoninových receptorů typu 5-HT3, což souvisí s jeho antiemetickým účinkem. V sérii kazuistik byl mirtazapin úspěšný u rezistentní hyperemesis gravidarum. Mirtazapin byl v otevřených studiích účinný u nemocných s chronickou tenzní bolestí hlavy s depresí i bez deprese.

Slibné jsou také výsledky v redukci bolestivých symptomů spojených s depresí, což by mohlo částečně vysvětlovat vyšší výskyt remisí při léčbě depresivních stavů duálními AD.
Kromě bolestivých příznaků u deprese byl venlafaxin a duloxetin účinný v ovlivnění tělesných příznaků, které jsou součástí symptomatologie u generalizované úzkostné poruchy.