Job club

13.02.2011 16:30

Je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

V jaké formě Job club probíhá?

 • formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách o 8 - 10 účastnících
 • počet setkání - 5 - 6 schůzek, 3 - 4 hodiny, 1 - 2krát týdně, popř. přizpůsobeno potřebám skupiny

Komu je Job club určen?

Původně byl Job club určen zejména uchazečům o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, a to pro osoby:

 • fyzické osoby se zdravotním postižením
 • fyzické osoby do 20 let věku
 • těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu
 • fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku
 • fyzické osoby starší 50 let věku
 • fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců
 • fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc (např. osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody apod.)
 • v současné době je Job club určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří si chtějí vylepšit sebeprezentaci, pracovat na svém osobním i duchovním růstu

V čem Job club pomáhá?

 • orientovat se na trhu práce
 • pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít odpovídající zaměstnání
 • naučit se prezentovat sebe sama
 • vytvořit osobní portfolio (strukturovaný životopis, motivační dopis, doklady o vzdělání a praxi...)
 • připravit se na přijímací pohovor, výběrové řízení (nácvik přijímacího pohovoru, modelové situace)
 • využívat různé způsoby hledání zaměstnání a různé zdroje informací o volných místech
 • orientovat se v pracovněprávní problematice
 • naučit se zvládat stres
 • zvýšit si sebevědomí
 • osvojit si další komunikativní dovednosti
 • osvojit si metody osobního růstu a sebepoznání
 • a další

Co Job club zprostředkuje?

 • aktuální kontakty na seznamy volných pracovních míst evidovaných úřadem práce
 • inzertní nabídky denního tisku
 • webové stránky nabízející zaměstnání
 • kontakty na agentury zprostředkující zaměstnání doma i v zahraničí
 • databáze profesiogramů (popisy povolání)
 • nabídku rekvalifikačních kurzů a projektů ESF
 • finanční poradenství (oddlužování, splátkový kalendář, ČEZ - pojištění záloh na elektřinu, slevy).

Jak se dostat do Job clubu?

 • je nutné požádat zprostředkovatelku na úřadu práce o zařazení do skupinového programu Job clubu
 • kontakty na jednotlivé úřady práce v ČR naleznete na integrovaném portálu ministerstva https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub