Kognitivní porucha u FM

03.06.2013 12:36

Kognitivní a behaviorální potíže jsou hlavními projevy fibromyalgie a mohou způsobovat větší obtíže než bolest.

Zapojení centrálního nervového systému je zřejmé z toho, že preparentální a lymbické /výčnělkovité/ kůry jsou často funkčně a strukturálně postiženy, po dobu trvání této nemoci a jejího průběhu.
I přesto, že neuroimaginace přinesla nějaký experimentální záznam, například podporu síťového přerušení, nejsou momentálně žádné klinicky účinné biomakery, které zjišťují množství narušení sebevědomí a chování při fibromyalgii.
Tradiční měřítka a zkoušky neuropsychiatrických posouzení zůstávají nejdůležitějšími diagnostickými nástroji.

link.springer.com/article/10.1007%2Fs11916-013-0344-9