Kompenzační pomůcky

11.10.2012 07:40

Pomůcky k chůzi, pro vybavení koupelny a WC, vybavení pro domácí péči, bandáže a ortézy, vozíky a skútry, zvedáky a závěsy, pro sebeobsluhu, proti inkontinenci, zabezpečení bezbariérovosti, transportní systémy, úpravy motorového vozidla.

Pomůcky slouží jako prevence úrazů, podpora stabilizace zdravotního stavu, zjednodušení každodenních úkonů, zkvalitnění života.

Přehled prostředků zdravotnické techniky se nachází v čísleníku VZP. Ten je aktualizován několikrát ročně a platí pro všechny pojištovny.

Pomůcky v číselníku se dělí do skupin. Je u nich vždy uveden kód, název, výrobce, zvláštní položka Z - schválení revizního lékaře, preskripční omezení P - předepisuje se na poukaz, užitná doba, úhrada pojišťovnou, REU úhrada za repasovanou pomůcku atd.

 

Zdravotní pojišťovny vždy hradí prostředek zdravotní techniky v základním provedení, nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

 

Jak lze pomůcku získat:

  • zakoupit

  • nechat si napsat Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku od lékaře

  • zažádat OU v místě trvalého bydliště o jednorázový příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky, v případě doplatku může uhradit pojišťovna pouze pro majitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P.

 

Pomůcku může napsat jen lékař. Je povinen mít v ordinaci poukazy k vyplnění. Na 1 poukaz lze napsat jen 1 položku v libovolném množství. Vždy musí upozornit na doplatek!

 

Pokud je nutné schválení revizním lékařem lékař vyplní i Žádanku o zvýšení úhrady a is poukazem jí pošle RL. Po (ne)schválení předává potvrzený poukaz pacientovi.

 

Pacient má nárok pokud je pomůcka napsaná poprvé či uplynula-li užitná doba hned pokud není hospitalizován či po ukončení hospitalizace.

 

Doba čekání schválením RL a vydáním pomůcky je i 2 měsíce.

 

Pomůcku vydává prodejna zdrav. potřeb, firma, lékárna, lékař. Lze si jí vyzvednout osobně, v zastoupení, přivezou na určené místo, zašlou poštou.

 

Pomůcka musí obsahovat záruční list, návod v českém jazyce a u repasovaných smlouvu o zapůjčení pomůcky na dobu určitou.

 

Vlastníkem pomůcky je buď pacient – pomůcka trvalá nebo pojišťovna pomůcka dočasná R.

Když už se pomůcka dočasná nepoužívá vrací se pojišťovně.

 

Pomůcka by se měla přizpůsobovat pacientovi, nikdy ne naopak!