Komplexní rehabilitace

27.08.2010 04:06

Lázeňská léčba je nezbytnou součástí potřebné zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění všemi Zdravotními pojišťovnami ČR.

Jejím cílem je u chronických onemocnění  stabilizovat stav pacienta a průběh jeho nemoci či dokončit léčebný proces v návaznosti na péči v nemocnicích či odborných ambulancích. K lázeňské léčbě patří také edukace pacientů, kde cílem pobytu je seznámení se s nemocí a možnými riziky v dalším životě. Která onemocnění jsou předmětem lázeňské léčby upravuje indikační seznam vydávaný Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Typy lázeňské péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění:

  • Komplexní lázeňská péče
  • Příspěvková lázeňská péče