Konfokální mikroskopie rohovky může pomoci s diagnostikou FM

04.11.2018 20:40

 

Konfokální mikroskopie rohovky (CCM) je diagnostická metoda neuropatie tenkých vláken. 

Neuropatie tenkých vláken byla detekována v rohovce u 51% pacientů s FM: délka nervových vláken byla významně snížena u 44% pacientů ve srovnání s referenčními hodnotami odpovídajícími věku a pohlaví; hustota nervových vláken a rozvětvení byly významně sníženy u 10% a 28% pacientů.

Kombinace parametrů CCM a senzorických testů pro centrální senzibilizaci (prah bolesti regující na chlad, prah mechanické bolesti, citlivost na mechanické podněty, alodynie) přinesl v podskupině čtyři fenotypy pacientů s fibromyalgií:

jedna skupina s normální morfologií rohovky bez a se známkami centrální senzitizace a skupina s abnormálními parametry morfologie rohovky bez a se známkami centrální senzitizace. 

Polovina testované populace fibromyalgie vykazuje známky patologie malých vláken měřených pomocí CCM. 

Čtyři odlišné fenotypy naznačují možné rozdíly v mechanismech onemocnění a mohou vyžadovat různé přístupy k léčbě. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4804273/