Kontrolované studie potvrdily účinnost antidepresiv při léčbě FM.

07.04.2011 16:18

Analgetické působení a současně dobrou snášenlivost mají nová antidepresiva s duálním působením na serotoninový a noradrenalinový systém.

Venlafaxin ve 3 kontrolovaných pokusech ovlivňoval víc než placebo různé neuropatické bolesti a byl účinnější než SSRI v redukci tělesných příznaků deprese včetně bolestí.

Další antidepresivum typu SNRI – milnacipran byl v kontrolované studii významně analgeticky účinnější než placebo u FM nedepresivních osob.

Kontrolované hodnocení vlivu milnacipranu na bolest u psychiatrických pacientů nebylo publikováno.

Nové antidepresivum typu SNRI - duloxetin má ve 2 kontrolovaných pokusech prokázanou vyšší protibolestivou účinnost ve srovnání s placebem u diabetické neuropatické bolesti a ve 2 kontrolovaných studiích působil na fibromyalgie.