Lázně Jáchymov mají fibromyalgii v indikacích

19.06.2011 23:31

https://www.laznejachymov.cz/lazenske-programy/indikace-kontraindikace/

Prameny se od sebe liší obsahem radonu.

Dle toho si můžete vybrat, kde se chcete léčit a tam si objednáte ubytování. Většinou se musí doplácet.

Chce si to pečlivě prostudovat stránky lázní Jachymov a dle svých finančních a fyzických možností zvolit tu nejlepší kombinaci:

léčba - ubytování - stravování.

 

pramen Curie vydatnost 30 l/min teplota 29 °C obsah radonu 5 kBq/l
pramen C1 vydatnost 30 l/min teplota 29 °C obsah radonu 11 kBq/l
pramen Běhounek vydatnost 300 l/min teplota 36 °C obsah radonu 10 kBq/l
pramen Agricola vydatnost 10 l/min teplota 29 °C obsah radonu 20 kBq/l