Léčba chronické bolesti

03.03.2018 18:04

 

U silné chronické bolesti si klademe postupné cíle:

 1. zajištění klidného spánku
 2. odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu
 3. odstranění nebo zmírnění bolesti pří tělesné aktivitě

Konečným cílem léčby chronické bolesti je odstranění či výrazné zmírnění bolesti a dosažení co nejlepší kvality života nemocného.

U chronické bolesti vždy zvažujeme, zda lze odstranit její příčinu.  Pokud není příčina odstranitelná, provádíme takzvanou symptomatickou léčbu. To znamená, že odstraňujeme či mírníme vlastní bolest.

Při léčbě bolesti je nezbytná dobrá spolupráce mezi pacientem a ošetřujícím personálem, je důležitá vzájemná důvěra a vcítění. Mimořádně důležité je pochopení a spolupráce rodiny a přátel nemocného.

Medikamentózní léčba

Základním pilířem léčby chronické bolesti je medikamentózní léčba - podávání léků odstraňujících či zmírňujících bolest. Je-li tato léčba vedena přesně a správně, při dobré vzájemné spolupráci lékaře a pacienta, je možné udržet bolest pod kontrolou u naprosté většiny (více než 90 %) nemocných. Bohužel poměrně často není chronická bolest léčena přiměřeně a dostatečně. Příčiny neúspěchu léčby bolesti mohou být různé: špatná informovanost lékařů o možnostech léčby bolesti, předsudky a obavy lékařů, pacientů a jejich blízkých týkající se užívání opioidů, nedostatečná spolupráce nemocných nebo jejich příbuzných.

Medikamentózní léčba se řídí několika pevnými pravidly, která by měl ctít lékař i pacient, aby byl úspěch léčby co nejvýraznější:

 1. Lék proti bolesti (analgetikum) podáváme v pevných časových intervalech. Další  dávka musí být vždy podána dříve, než odezněl účinek předchozí dávky. Jsou-li následující dávky analgetika podána až v době, kdy bolest znovu nastupuje, je její utišení obtížnější. Dávky a intervaly pravidelného podání analgetika určí lékař  ve spolupráci s nemocným podle jeho obtíží. V léčbě chronické bolesti je nevhodné podávat analgetika nepravidelně, až  při silné bolesti,  takzvaně „podle potřeby". V jednom případě je však podávání analgetika „podle potřeby“ zcela na místě – objeví-li se tzv. průlomová bolest. 
 2. Analgetika jsou nasazována postupně podle jejich účinnosti (zjednodušeně řečeno od slabších po silná).
 3. Analgetika mohou být kombinována s takzvanými pomocnými léky, které mají rovněž určitý analgetický účinek a působení základních léků proti bolesti podporují a zvyšují.
 4. Světová zdravotnická organizace vypracovala pro tyto účely třístupňový lékový žebříček používání analgetik:

  • I. stupeň = neopioidní analgetikum + - pomocný lék. Pokud bolest trvá nebo sílí, použijeme
  • II. stupeň = slabý opioid + neopioidní analgetikum + - pomocný lék. Pokud bolest trvá nebo sílí, použijeme
  • III. stupeň = silný opioid + - neopioidní analgetikum + - pomocný lék.

V případech, že bolest je velmi intenzivní a není dostatečně tlumená léky prvního stupně žebříčku, můžeme při rozšiřování analgetické léčby přeskočit rovnou na třetí stupeň, tedy k použití silného opioidu.

Další důležitá pravidla pro podávání léků tlumících bolest

 1. Dávkování analgetik je stanoveno podle potřeb nemocného. Spíše než zkracování intervalu podání léku volíme zvýšení jeho dávky.
 2. Dáváme jednoznačně přednost podávání léků ústy, případně formou náplastí, eventuálně i čípků, jen málokdy je nutné dlouhodobé injekční podávání analgetik.
 3. Cílem léčby nemusí být vždy úplná bezbolestnost, je ale nutné docílit subjektivně  dobře snesitelné úrovně bolesti. Úplná bezbolestnost bývá někdy dosahována za cenu únavnosti, spavosti, celkového snížení aktivity.
 4. Lékař by vám měl vystavit písemný časový plán užívání léků s vysvětlením, k jakému účelu je příslušný lék podáván. Při odchodu z ordinace vašeho lékaře musíte přesně vědět, které léky máte užívat v pravidelných intervalech a které případně nepravidelně podle obtíží.
 5. Je nezbytné, aby účinnost léčby vaší bolesti byla pravidelně sledována a léčba byla podle potřeby upravována. V prvních dnech léčby je vhodné případně i denní sledování, po nastavení optimálního dávkování mohou být kontroly méně časté. Vznik bolesti jiného typu (změnu charakteru bolesti) v průběhu léčby ihned hlaste lékaři.
 6. Pokud trpíte nespavostí, je nutné s ní intenzivně bojovat, jinak vás zbytečně psychicky i fyzicky oslabuje. Na noc podáváme vyšší dávky analgetik, případně pomocný lék na spaní (hypnotikum).