Léčba FM je fyzicky a časově náročná

03.06.2018 17:36

 

Diagnóza fibromyalgie má být stanovena vždy až po vyloučení všech diagnóz.

 fibromyalgik.webnode.cz/novinky/diagnostika/

Tomu předchází několikaleté obcházení lékařů, kdy všechna vyšetření vycházejí negativně. Když pacient se nakonec dozví, že jde o FM má pocit, že už je na konci cesty a k žádnému lékaři už chodit nemusí opak je pravdou.  

Tím, že se dozvíte diagnózu fibromyalgie teprve vše začíná. 

Pacienti s FM se liší dle počtu symptomů a přidružených onemocnění. Je málopravděpodobné, že se najdou dva s totožnými všemi příznaky, symptomy a diagnózami. Některé symptomy má pacient po celou dobu nemoci, jiné jen někdy. Zdravotních potíží, které fibromyalgici uvádějí je přes 250V průběhu onemocnění přibývají různé diagnózy. https://www.myfibromyalgiadiet.com/2016/03/03/250-symptoms-of-fibromyalgia-and-common-co-existing-conditions/

 

V ČR doposud neexistuje žádné Centrum pro léčbu FM, kde by léčily všechny jeho potíže, proto

je nezbytné, aby každý pacient léčil všechny své zdravotní potíže u příslušného odborného lékaře.
Což znamená pravidelné docházení k lékařům v doporučených termínech, podstupování vyšetření, rehabilitace a užívání léků, aby nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu či zanedbání nějakého symptomu. 
 
 
Příklad léčby:
 • praktik dle potřeby,
 • 2x a více ročně zubař, 
 • 2x a více rehabilitační lékař, 
 • 1x a více gynekolog, 

Dále podle zdravotních potíží 1x, 2x, 3x, 4x ročně. 1x měsíčně, 1x týdně, každý den.

 • centrum bolesti,
 • psycholog,
 • fyzioterapie,
 • neurologie, 
 • oční, 
 • kardiolog, 
 • gastroenterolog, 
 • diabetolog, 
 • kožní, 
 • foniatrie, 
 • endokjrinologie, 
 • imunologie, 
 • alergologie, 
 • urologie, 
 • revmatologie, 
 • interna, 
 • plicní, 
 • spánková laboratoř, 
 • vestibulární poradna, 
 • vertebrogenní, 
 • ortoped,
 • psychiatr,
 • onkolog,
 • chirurgie a další.
1x ročně pobytová rehabilitace či pobyt v lázních.
Je vhodé podstoupit ergodiagnostické vyšetření a test kognitivních funkcí u klinického psychologa.
 
K tomu musíte počítat s tím, že lékaři posílají pacienty na různá vyšetření např. krev, RTG, MR, CT. 
Pravidelně si zajišťovat recepty na léky a mnoho dalšího.
 
Z tohoto je patrné jak je léčba časově a fyzicky pro pacienta náročná.
 
K žádosti o Invalidní důchod, PNP, ZTP, OZP, zdravotní pomůcky a pod. musíte doložit vždy nové zprávy ne straší půl roku, to samé k přeposouzení a proto je nutné si hlídat samy termíny a včas se objednávat k lékařům. Vždyť na některá vyšetření se čeká půl roku i rok.
 
Je nezbytné si pravidelnou návštěvu lékařů pečlivě rozložit do celého roku. Zvážit zda zvládnete v jednom dni, jednom týdnu více lékařů, aby nedošlo ke zhoršení vašeho zdravotního stavu. U některých pacientů od podzimu do jara dochází ke zhoršení zdravotního stavu natolik, že musí navštěvovat lékaře pouze v teplejším období. Pokud pacient nezvládne dojít k lékaři je nutné informovat praktického lékaře, který za ním bude docházet domů, zajistí i docházku odborného lékaře, fyzioterapeuta či hospitalizaci. 
 
Velikým problémem pro pracující fibromyalgiky je časté odcházení k lékaři a zvýšená nemocnost. Nejeden pacient s FM z tohoto důvodu již přišel o zaměstnání.