LÉČBA onemocnění páteře

23.07.2011 10:56

 

resp. bolesti páteře je komplexní. Zahrnuje jasně danou pohybovou rehabilitační aktivitu, úpravu všedních pohybových stereotypů a neodmyslitelně i medikamentosní léčbu bolesti. Aplikace léků je v současné době již velmi variabilní, od klasické tablety proti bolesti s různými mechanismy účinku až po podání látek přímo do páteřního kanálu. Dle příčiny bolesti je zvažováno i operativní řešení, indikace k operaci je v kompetenci neurochirurga.

DOPORUČENÍ při akutní bolesti zad:

  • aktivita: nejdříve klid a úlevová poloha na lůžku (max do 2-4 dnů), dle možností co nejrychlejší návrat k běžným aktivitám, které nezhoršují nebo nevyvolávají bolest
  • fyzikální terapie: suché teplo, cvičení zad a páteře, manipulace, jóga, použití vhodných ortopedických pomůcek
  • medikamentózní terapie: aplikace tablet v pravidelných intervalech, krátkodobě centrální svalová relaxancia, výjimečně sedativa
  • pokud se změní charakter dosud známé bolesti (jiný typ bolestivého vjemu nebo intenzity bolesti), je nutné vyhledat lékaře k podrobnějšímu vyšetření
  •