Magnetoterapie u FM

12.12.2012 22:38
  • Dle Jeřábka (2009), expozice magnetickým polem způsobuje kapilární vazodilataci a blokuje iontové kanály NMDA (N-metyl D-aspartát), zodpovědné za proces centrální senzitizace a tvorbu paměťových mechanismů, proto je bolest často označovaná jako paměti podobný proces (Yamamotová & Papeţová, 2010).
  • Lena a Friol vypracovali studii porovnávající klasickou farmakoterapii a magnetoterapii. Studie se účastnilo 50 pacientů s fibromyalgií rozdělených do  dvou skupin, první skupina byla léčena farmaky po dobu 10 dnů, druhá skupina magnetoterapií v 10  sezeních. V obou skupinách bylo zaznamenáno  snížení počtu bolestivých bodů, přičemž bylo významnější u skupiny léčené farmaky (Sueiro et al., 2008).
  • Pacientům s fibromyalgií přinášela úlevu také opakovaná transkraniální magnetická stimulace, u které se mechanismus účinku přisuzuje indukci  proudů v mozkové tkáni (Jeřábek, 2009).