Manuální techniky

11.12.2012 14:55
  • Při provádění manuálních technik je nutný opatrný přístup, při nešetrném ošetření se může stav pacienta zhoršit. Při akutním stavu je lépe tyto techniky vynechat až do snížení bolesti. V lázeňské léčbě je vhodné zařadit manuální techniky 3-4. den programu (Jeřábek, 2009).

 

  •  Osteopatické a chiropraktické manipulace jsou techniky určené pro snížení bolesti, zvýšení svalové síly, zvýšení rozsahu pohybu v kloubech, zlepšení propriocepce a omezení dalších poškození kloubů a svalů. Těmto technikám je ale často vyčítána jejich krátkodobá účinnost. Nejvíce je   využíváme u akutních bolestivých stavů pohybového aparátu, jejich efektivita v léčbě chronických potíží dosud nebyla vědecky potvrzena. Gamber  a kolegové provedli studii u fibromyalgiků, srovnávající efekt manipulace  se skupinou, u které bylo aplikováno vlhké teplo a kontrolní skupinou. Manipulace měly pozitivní efekt na bolest a možnost provádění běžných denních aktivit oproti ostatním zkoumaným  skupinám. Skupiny nebyly  příliš početné, proto i důkazy pro použití manipulačních technik založené na této studii nejsou dostatečné (Gur & Oktayoglu, 2009).

 

  • Fyzioterapeuté bez zkušeností s fibromyalgií se často setkávají s nezdarem či dokonce exacerbací symptomů při použití manuálních technik. Častým důvodem je užití nesprávné intenzity podnětů. U fibromyalgiků mají terapeutický efekt podněty nižší až střední intenzity, při nadměrné stimulaci dochází k negativní reakci na ošetření (Kolář, 2009).