Maso je nejen velmi výživné, ale obsahuje i látky a minerály důležité pro fungování mozku.

02.12.2013 16:34

Vegetariáni nejedí maso nejen kvůli ohledům k živočichům, ale někdy zdůrazňují i jeho negativní vlivy na zdraví, znovu především jako zdroj srdečních a oběhových poruch a také cukrovky.

Vzhledem k tomu, že maso konzumuje náš druh desetitisíce let, není toto tvrzení vztažené k moderním civilizačním chorobám příliš věrohodné a vyvracejí ho i moderní studie.

Masné výrobky jsou často médiem pro různé choroby, ale to je důsledkem špatného zpracování či skladování.

Červené maso nemá díky jiné rozsáhlé studii, která je založena na více než milionu osob, žádnou spojitost se oběhovými chorobami nebo diabetem.

Maso je přitom nejen velmi výživné, ale obsahuje i látky a minerály důležité pro fungování mozku.

Některé výzkumy sice detekovaly souvislost mezi masem a rakovinou, ale spojitost byla označena jako velmi slabá a nekonzistentní.

A znovu bylo zvýšené riziko spojeno spíše s chybou zpracování – především spálení.

 
Detect language » Hungarian