Mediace: mimosoudní řešení sporů

13.02.2011 22:27

Mediace je způsob řešení problému například mezi pacientem a nemocnicí, při němž bude na rozdíl od veřejného soudního řízení zachována důvěrnost projednávaných informací. Mediace probíhá za účasti mediátora - prostředníka, který je nestrannou a nezaujatou osobou a má za úkol pomoci oběma stranám najít uspokojivé řešení.

 
Mediaci lze využít i v takových případech, kde připadá v úvahu soudní řízení nebo podání stížnosti, zejména však v těchto případech:
  1. Poškozený pacient má (např. z důvodu rychle se zhoršujícího zdravotního stavu) zájem na rychlejším dosažení výsledku než by mu poskytla klasická soudní cesta.
  2. Poškozený pacient má zájem na projednání své záležitosti za účasti všech dotčených osob (např. lékař, vedoucí nemocnice) a společně s nimi chce také spor vyřešit, což by mu stížnostní mechanismus zdravotnického zařízení neumožnil.
  3. Poškozený pacient se obává úniku citlivých informací o své osobě v klasickém soudním řízení.


LLP_manual_Mediace_A5_03-1_e-verze_optimalised_fin.pdf (936,8 kB)
Letak-mediace-A5_LLP_002-01.pdf (710,1 kB)