Metodiky používané v léčebné rehabilitaci

11.12.2012 19:14
           
            Název                      Indikace
          

            Ortopedické dg

            Brügger                   vertebro, skoliózy

            Brunkowová             vertebro, diskopatie, i po operaci

            Freeman                  funkční instabilita hlezna, statika nohy, poruchy funkce hlavních kloubů

            Kegel                      inkontinence, dno pánevní

            Klapp                      VDT, skoliózy, stabilizace

           McKenzie                 vertebro, diskopatie, po operaci

           Mojžíšová                 vertebro-žebra, funkční ženská sterilita

           Schrothová               skoliózy, VDT                                                                          

           spinální cvičení          stabilizace páteře, VDT, prevence bolestí zad

           Čápová                     VDT, posturální poruchy, skoliózy

            Hermachová             vertebro, stabilizace páteře, hypermobilita, plochonoží

            PNF-Kabat               svalové poruchy – zkrácení, oslabení

           senzomotorika           kloubní poruchy, pooperační stavy, vertebro, skoliózy, VDT

           Vojta                         vertebro, stabilizace, skoliózy, VDT

           Alexander                  chronická bolest, deprese, neurastenie

            Feldenkreis               psychosomatické onemocnění, VDT, neurastenie

           Neurologické dg

            Frenkel                   ataxie

           manželé Bobathovi    CMP, DMO

            Roodová                  CMP, DMO, M. Parkinson

           sestra Kenny            parézy, polio

           Čápová                     posttraumatické poranění míchy, paréza pl. brachialis

            Hermachová             optimalizace svalového napětí
                                                                                                                               
            PNF-Kabat               CMP, parézy

           senzomotorika           mozeček, vestibulární aparát, neuropatie

           Vojta                        DMO, CMP, paraplegie, RS, paréza n. facialis, centrální i periferní parézy obecně

           Alexander                 korekce držení těla

           Feldenkreis               sebekorekce přes uvědomění

 

Solen_med-200906-0009.pdf (266,3 kB)