NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se provádí zákoník práce NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah JINÝCH DŮLEŽITÝCH OSOBNÍCH PŘEKÁŽEK V PRÁCI

01.08.2012 08:29

 

Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 
1. Vyšetření nebo ošetření
a) PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY nebo platu se poskytne NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU, bylo-li VYŠETŘENÍ NEBO OŠETŘENÍ provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
…….4. Znemožnění cesty do zaměstnání
PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY NEBO PLATU na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému PRO ZNEMOŽNĚNÍ cesty do zaměstnání Z POVĚTRNOSTNÍCH DŮVODŮ nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.