Návštěva lékaře či doprovod blízké osoby k němu

09.07.2012 07:40

K lékaři musí čas od času každý. A někdy to nejde jinak než v pracovní době. Pamatuje na to i zákoník práce a navazující předpisy. Vyčíslují, na jakou dobu vás musí zaměstnavatel uvolnit kvůli návštěvě lékaře (nejen vaší, ale i člověka, který je na vás závislý) a kolik z ní musí proplácet.

Základním měřítkem pro placenou nepřítomnost v práci z důvodu návštěvy lékaře je takzvaná nezbytně nutná doba. Zákon její konkrétní délku v průběhu dne nijak nespecifikuje, maximum stanoví na jeden den. Po tuto dobu máte nárok na placené pracovní volno. Pochopitelně byste pro své ošetření měli volit lékaře nejblíž svému bydlišti či pracovišti.

Návštěva lékaře či doprovod blízké osoby k němu patří mezi osobní překážky v práci. Jejich výčet hledejte v zákoníku práce (§ 191 a další) a v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.