Neexistují žádné objektivní důkazy o tom, že SSRI jsou účinné v léčbě klíčových symptomů FM

01.07.2015 17:09
Zejména bolesti, únavy a spánku. SSRI je vhodné pouze pro léčbu deprese u lidí s FM.

Mezi SSRI patří např. tyto látky (v závorkách jsou uvedeny obchodní názvy vybraných léčiv):

Možné vedlejší účinky SSRI mohou zahrnovat sucho v ústech, nevolnost / zvracení, a sexuální dysfunkce. Vzácně se objevují alergie, onemocnění imunitního systému, poškození jater a zhoršení schopnosti člověka řídit nebo obsluhovat stroje. Za závažné nežádoucí účinky se považují sebevražedné myšlenky a selhání jater, to se vyskytuje vzácně.
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011735/abstract;jsessionid=8E397BCEF92DABEE7EAB84AFD2DCBAC4.f04t01

https://cs.wikipedia.org/wiki/Selektivn%C3%AD_inhibitor_zp%C4%9Btn%C3%A9ho_vychyt%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_serotoninu


 

 
English (auto-detected) » Hungarian