Neuropatická bolest

25.10.2011 08:55

Neuropatická bolest

Tento typ bolesti následuje po poškození centrálního nebo periferního nervového systému. Nejsou do ní zapojeny žádné konkrétní receptory a vzniká dysfunkcí nervových buněk. Nervová bolest vzniká v samotném nervovém systému. V případě takzvané „sympatické“ bolesti tato bolest vzniká díky nadměrné aktivitě periferních nervů a/nebo mechanismů nervového systému.

 

Periferní neuropatie

  • znamená, že periferní nervy nefungují správně
  • je obvykle výsledkem poranění nebo postupu choroby, jako je diabetes, při němž dochází ke ztrátě funkce v nervu
  • často začíná v rukou a na chodidlech a často postihuje tělo symetricky

 

Chronická centrální neuropatická bolest

  • může následovat po traumatickém poranění míchy nebo po onemocnění samotného mozku, např. po mrtvici

www.medicabaze.cz/?sec=term_detail&termId=1237&tname=Neuropatick%C3%A1+bolest

en.wikipedia.org/wiki/Neuropathic_pain