Nezvládám péči o domácnost a sebe

03.07.2010 21:42

    Může se to stát každému. Nezáleží na věku a není se za co stydět. Máte málo energie, velké bolesti a péče o domácnost je nad vaše síly. Nedokážete vylézt z vany, učesat se. Vše je tak náročné. Dojít na poštu či na úřad začíná být noční můrou. Pokud nemáte rodinné příslušníky kteří by vám rádi a ochotně pomáhaly nebo nechcete-li je otravovat je čas zažádat si o Příspěvek na péči. Jedná se o sociální dávku.

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

 

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, os. hygieny, oblékání a pohybu.

Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.

    Tady si můžete vytisknout formulář žádosti o Příspěvek na péči Elektronické formuláře a v klidu si jej vyplnit. Nebo si alespoň přečtěte co všechno musíte mít sebou než vyrazíte jej vyplnit na příslušný sociální odbor.

    Vypište tam jen lékaře kteří vám napíší dobrý posudek, ty o kterých si myslíte, že by vám ublížily při posuzování neuvádějte. Bohužel tam musí být napsaný váš praktický lékař. Ten žádost vypisuje. Často to bývá právě on co posudek na vás zkazí. Doneste mu všechny svoje výsledky a vysvětlete situaci.

    Zažádat si musíte na příslušném Obecním úřadě s rozšířenou působností dle vašeho trvalého bydliště.

Jejich seznam: Kdo rozhoduje o příspěvku

 

    Po podání žádosti následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník. Ten by vám měl asi do měsíce za telefonovat a domluvit si schůzku. Provézt sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije. To znamená u vás doma. Nechte vaši domácnost i sebe tak jak běžně vypadá. Když před tím vám někdo udělá velký úklid a natočí vám hlavu, tak nedostanete nic.

    Sociální šetření vypadá tak, že s vás bude ptát na různé úkony a vy budete odpovídat. Při odpovědích se nebojte přiznat pravdu, že když upadnete lezete po čtyřech, že často nejíte teplá jídla protože si nejste schopni dojít na nákup, že už dva roky nemáte umytá okna atd.

Když máte malé děti nemusíte se brát, že vám je odeberou. Jen v tomto případě buďte opatrní s otázkami kolem nich.

    Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař úřadu práce, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku sociálního šetření. To znamená přečte si zdravotní zprávy co obdržel od vašich lékařů a pokud spadáte do kolonky pro některý ze čtyřech stupňů vám příspěvek přizná. Může vás poslat k lékaři jež sám vybere, aby vás vyšetřil a určil zda nesimulujete.

    Pokud odmítnete podrobit některé z výše uvedených procedur, například neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácíte možnost získat příspěvek na péči.

Výš příspěvku na péči u osoby starší 18 let:

  • 2.000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4.000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 8.000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 12.000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Tuto částu pobíráte měsíčně. Nezáleží na stupni a výši Invalidního důchodu či starobního ani zda jste zaměstnaný-á.